Bruk og vedlikehold

I tilleggsmenyen til venstre finner du monteringsveiledninger for bruddheller, tråkkheller og skifermøbler. De er informative, lettfattelige og godt illustrerte. De ligger også som en printbar fil slik at du kan ta med deg beskrivelsen ut til monteringsstedet.

Se også en fengende film om vårt nyeste produkt; tykkelsesjusterte bruddheller, og tilpasning av disse med en skifersaks

Universell utforming handler om å gjøre bygg tilgjengelig for alle mennesker – også de med ulike fysiske handicap. Skifer kan godt benyttes sammen eller med andre materialer og ivareta krav til universell utforming på en funksjonell og estetisk  måte.

Du finner også ytelseserklæringene for vår skifer her samt info om vedlikehold av skifer med våre produkters FDV samt henvisning til leverandører som har spesifikke produkter for naturstein i sitt sortiment.