Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Hvordan kan vi vite hva som er det mest miljøvennlige materialvalget?

En liten haus med fin sand som ligger på et bord for å illustrere opprinnelsen til skifer fra Minera Skifer

Det er ikke lett å orientere seg i jungelen av materialer vi har tilgang på i dag, og det er mange faktorer som spiller inn. Dessuten kan noe sies å være miljøvennlig i produksjonen, men hva skjer med miljøregnskapet om det må fraktes over «halve kloden»? Eller hvis holdbarheten er dårlig, og det må byttes ut om kun få år? Hvordan skal vi vurdere ulike miljøfaktorer opp mot hverandre? Og hva veier tyngst?

Tekst og foto : Marianne Vigtel Hølland
Slow Design Studio

Enden på en lys Oppdalskifer fra Minera Skifer hvor en ser lagelingene i skiferen på nært hold. Skifer er et kortreist bærekraftig materiale.

Det kan ikke forventes at en vanlig forbruker har kunnskap eller evne til å avveie disse parametrene opp mot hverandre. Dessverre kan vi heller ikke alltid stole på produsentenes informasjon, det ligger dessverre mye penger i å «grønnvaske» produkter på måter som er for lettvinte.


Vi kan bli litt klokere ved å se på EPD-tallene

EPD står for «Environment product declaration» og er en miljødeklarasjonserklæring, definert av «International Organization for Standardization 14025».

Miljødeklarasjonen gis ved å tallfeste miljøinformasjon gjennom avanserte formler som beregner og vekter ulike type utslipp gjennom hele livsløpet til produktet. Slik blir det mulig å sammenligne tildels usammenlignbare produkter på parametre som «påvirkning på ozonlaget, bidrag til global oppvarming, energiforbruk, fossile utslipp osv».

EPD er altså en objektiv standardisering av de antatt viktigste parametrene av et produkts totale mengde utslipp gjennom hele livsløpet.

Miljødeklarasjonen deler livsløpet inn i fire hovedfaser

  1. Produksjonsfase (råmaterialet, transport og produksjon)
  2. Installasjonsfase (transport, konstruksjon og installasjon)
  3. Bruksfase (bruk, vedlikehold, reparasjon, utskiftning, renovering)
  4. Sluttfase (demontering, transport, avfallsbehandling og sluttbehandling)

Minera skifer var først i Norge med sin EPD miljødeklarasjon for naturstein. Skiferen har svært gunstige EPD tall både ift andre sammenlignbare materialer og bygningsmateriell generelt.

1. Produksjon

Skiferen blir til gjennom flere hundre millioner år. En prosess der sand, grus og leire utsettes for trykk og varme og uendelig langsomt presses sammen til solid stein.

Skiferen er med andre ord allerede produsert av naturen, og medfører ingen utslipp.

Minera høster den skånsomt. Mye av arbeidet med å hente den ut foregår manuelt, og med lavt energifobruk.

Produksjonslokalene til Minera ligger tett på bruddet, og det er hovedsakelig transport fra bruddet til produksjonslokalene, samt oppvarming av produksjonslokalet som krever energi.

Produksjonslokalet er forøvrig varmet opp av miljøvennlig pellets (bioenergi), som et ledd i Mineras klimastrategi.

2. Installasjon

Utslipp i forbindelse med installasjon av skifer i ulike bygg vil være avhengig av prosjektets øvrige natur, men skiferen i seg selv krever oftere manuell arbeidskraft gjennom tilpasninger og montering, fremfor utslippskrevende energi.

Sammenlignet med marmor, granitt eller kalkstein kan en fasade av skifer bygges tynnere. Det gir både redusert mengde stein og transport, i tillegg til enklere montering på bygget.

Forøvrig utgjør transport den største andelen utslipp i skifer produktenes miljøregnskap. Jo nærmere forekomstene man holder seg dess lavere utslippstall får du. Å benytte skifer fra Asia gir derfor et betydelig høyere klima avtrykk. Ergo vil det å velge kortreist skandinavisk skifer fremfor utenlandsk skifer eller stein, være et svært godt miljøvalg.

3. Bruk

Skifer er sterkt, tåler det meste. Når den først er montert har den ikke behov for vedlikehold eller behandling som gir utslipp av noe slag. Uten krav til vedlikehold utholder den iskalde vinternetter, glovarme sommerdager, daglig tråkk og bruk år etter år, generasjon etter generasjon. Den utvikler patina og blir bare vakrere med tiden.

4. Til slutt

Skifer er varig, og uendelig. Det kan også synes umulig å gå lei av den, men om det allikevel skulle oppstå behov for å skifte den ut, kan den plukkes ned og gjenbrukes, om og om igjen. Igjen er det kun eventuell transport som potensielt sett gir utslipp.

Alt har allikevel en ende, om den så er uendelig langt frem. Om millioner eller milliarder av år vil skiferen kanskje ha gått tilbake til sin opprinnelige form. Helt uten å bidra til skadelige utslipp.

Sand, grus, og leire, – og ingenting mer. En del av naturen, en del av den uendelige syklusen.

Kilder:

EPD Norge og Minera Skifer
Oddbjørn Dahlstrøm Andvik, Energi- og Miljørådgiver i Asplan Viak A/S

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!