Prosjektreferanser

Fakta:

  • Arkitekt: Jensen og Skodvin Arkitektkontor
  • Byggherre: Kirkelig fellesråd i Oslo

Mortensrud kirke

Mortensrud Kirke i Oslo representerer en betydelig fornyelse av kirkearkitekturen. Bygget har en materialbruk og en arkitektur som integrerer bygget i sine omgivelser og skaper flotte visuelle opplevelser.

Utvendig har kirken tørrmur av skifer og store, solide glassflater. Bak glassflatene, på innsiden, skjuler det seg også store tørrmurer i skifer. Ved å bringe tørrmur inn i kirken, bryter man med forventningene til folk flest.

Utvendig virker tørrmurene som en støtte for bygget og som et feste til berget. Inne i kirken løftes skifermurene tilsynelatende av glassflatene. Tørrmurlagene, lagt med åpne mellomrom, slipper inn dagslys og gir et konstant skiftende lysspill.