Prosjektreferanser

Fakta:

  • Byggherre: Østersunds Kommune
  • Arkitekt: Vesa Honkonen Arkitekter AB
  • Entreprenør: Attacus Mark & Maskin

Østersund Torg

Østersunds store torg ble etablert for mer enn 200 år siden og har en unik karakter med sin beliggenhet ved Storsjøen. Etter å ha mistet sin opprinnelige funksjon som markedsplass ønsket Østersunds kommune å gjenskape plassen.

Torget ble delt i to ulike områder, et mindre sideareal og en større sentral del. Selve torgdelen, belagt med Offerdalsskifer, brukes til markedsplass, større arrangementer og på vinteren til kjelke- og skikjøring. Det nye Østersundstorget sto ferdig høsten 2009.