Prosjektreferanser

Fakta:

  • Sted: Østersund, Sverige
  • År: 2009
  • Byggherre: Østersunds Kommune
  • Arkitekt: Vesa Honkonen Arkitekter AB
  • Totalentreprenør: Attacus Mark & Maskin
  • Foto: Tommy Andersson

Østersund Torg

Østersunds store torg ble etablert for mer enn 200 år siden og har en unik karakter med sin beliggenhet ved Storsjøen. Etter å ha mistet sin opprinnelige funksjon som markedsplass ønsket Østersunds kommune å gjenskape plassen.

Torget ble delt i to ulike områder, et mindre sideareal og en større sentral del. Selve torgdelen, belagt med Offerdalskifer, brukes til markedsplass, større arrangementer og på vinteren til kjelke- og skikjøring. Det nye Østersundstorget stod ferdig høsten 2009.

Skiferleveranse:

3200 m² Offerdal uteflis natur overflate 20/30/35 cm x fl, t: 60-70 mm.