Prosjektreferanser

Fakta:

  • Sted: Sola kommune, Norge
  • År: 2015
  • Byggherre: Jåsund Utviklingsselskap
  • Design: Norconsult
  • Foto: Ketil Jacobsen

Sjøbadet Myklebust

Verdens vakreste sjøbad?

Sjøbadet Myklebust ligger ved kyststien som går fra Tananger og nordover langs Jåsund-halvøya.

Naturen i området er dominert av steinknauser og lynghei. Med mål om å gjøre minst mulige visuelle inngrep samt sørge for enkelt og mest mulig naturlig vedlikehold, ble bruddheller av lys Oppdalskifer valgt som materiale. Anlegget ligger værutsatt til og med til dels tøffe forhold under vintermånedene, så bestandige sterke materialer var en forutsetning.

Badeanlegget ble offisielt åpnet i august 2015, og har blitt svært populært. Bassenget blir tilført sjøvann naturlig, og vannet sirkulerer ved vannstandsendring og bølgeaktivitet. Bassenget er anlagt med minst mulig naturinngrep, og føyer seg fint inn i kystlandskapet med svaberg og holmer. Det er sandbunn i bassenget.

Skiferleveranse:

150 m² lys Oppdal bruddheller store, t: 20-30 mm