Prosjektreferanser

Fakta:

  • Sted: Trondheim, Norge
  • År: 2010-2012
  • Byggherre: Statnett SF
  • Arkitekt: Rambøll Stavanger
  • Totalentreprenør: NCC Construction AS
  • Foto: Modena Fliser

Statnett Strinda

Statnetts nye administrasjonsbygg på Strinda utenfor Trondheim er blitt et moderne bygg. I materialvalget har man lagt vekt på selskapets verdier, og forsøkt å underbygge byggherrens identitet som et moderne, solid og tidløst selskap. Samtidig har man søkt en best mulig harmoni med omkringliggende bebyggelse.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Av åpenbare grunner valgte de derfor å bygge et energieffektivt kontorbygg som oppfyller passiv-
husstandarden.

Fasaden, hovedsakelig kledd med Oppdalskifer, bidrar til å uttrykke tyngde og soliditet. I byggets fellesarealer har man valgt kobber, et materiale som leder tankene hen på byggherrens aktivitet.

Skiferleveranse:

400 m² Lys Oppdal Minera Horisontal fasadeplater 40 cm x fl (mellom 50-90 cm), t: 15 mm