Prosjektreferanser

Fakta:

  • Byggherre: Statnett SF
  • Arkitekt: Rambøll Stavanger
  • Entreprenør: NCC Construction AS
  • Steinleverandør: Modena Fliser

Statnett Strinda

Statnetts nye administrasjonsbygg på Strinda utenfor Trondheim er blitt et moderne bygg. I materialvalget har man lagt vekt på selskapets verdier, og forsøkt å underbygge byggherrens identitet som et moderne, solid og tidløst selskap. Samtidig har man søkt en best mulig harmoni med omkringliggende bebyggelse.

Fasaden, hovedsakelige kledd med Oppdalskifer, bidrar til å uttrykke tyngde og soliditet. I byggets fellesarealer har man valgt kobber, et materiale som leder tankene hen på byggherrens aktivitet.