Prosjektreferanser

Fakta:

  • Byggherre: Tjuvholmen Utvikling AS
  • Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
  • Skiferleverandør: Ellingard Collection

Tjuvholmen

Beliggenheten på dette bygget er enestående med en åpen vestfasade og fondvegg mot Fru Kroghs Brygge, og en østfasade mot Kavringen Brygge. Terrenget faller mot bryggene i sør og har kvaliteter i form av både det åpne fjordtorget med grøntarealer og det mer urbane gatemiljøet.

Bygget har særdeles gode kvaliteter i forhold til lys og utsikt. Det er derfor valgt en fasadekombinasjon med mye glass og horisontale bånd i skifer. Otta-skifer ble valgt da det var ønskelig med et materiale som beholder kvaliteten over tid og som gir et vakkert fargespill i varme toner.

De horisontale skiferbåndene går på tvers over alle boligetasjene. Skiferbåndene er ca 100 cm høye og med varierende bredder. Der det er balkonger følger skiferen balkongens dekkeforkant, mens rekkverket i transparent glass er i samme høyde som øvrige skiferbånd. De delene av fasaden som ligger mot balkong er gitt en trekledning for å gi dette en overflate mer som et møbel, i kontrast til skiferkledningen som i sin naturoverflate understreker naturen. Ved å videreføre skiferkledningen og fasadens formspråk i balkongene gis et helhetlig inntrykk der balkongene oppleves som en integrert del av bygget til tross for en individualisert utforming og bruk.