Prosjektreferanser

Fakta:

  • Sted: Ullern, Oslo
  • Byggherre: privat
  • Byggeår: 1993
  • Arkitekt: Lund Hagem arkitekter
  • Foto: Damian Heinisch (eksteriør), Sam Hughes (interiør)
  • Materiale: Otta Pillarguri rust fliser
  • Priser: Murverksprisen 1993

Villa Ullern

På husets tomt var det i utgangspunktet en hage fra sent 1800-tall. I dag står flere strukturer igjen fra denne hagen, som en støttemur, to store poppeltrær og en dam, i tillegg til en 30 meter lang trapp som leder opp til der huset står i dag.
Fire markante volumer i pusset leca definerer husets eksteriør. Pussens farge gjenspeiler den eksisterende fargepaletten på tomten, for å styrke forbindelsen mellom gammelt og nytt. Fargebruk og teksturer i interiøret er konsekvent tilpasset eksteriøret for å viske ut skillet mellom ute og inne.

Huset er organisert rundt en akse som strekker seg fra øst til vest, og rundt en stue og atrium som strekker seg fra nord til sør, med Otta Pillarguri skiferfliser i varme gyldne fargetoner. De fleste av husets andre rom kobler seg på disse sirkulasjonsrommene, som gir et åpent internt landskap som flyter fra hovedinngangen, forbi kjøkken og spisestue, forbi peisestue og ut til hagen.  Otta Pillarguri er også benyttet som fliser utendørs i forlengelsen av entreen, noe som ytterligere  bidrar til å dempe distinksjonen mellom inne og ute.