Jump to main content Jump to navigation Jump to footer
En skiferhugger med skinnforkle og hammer som står foran en steinblokk av Ottaskifer Pillarguri for å kløve denne i skiferplater.

Att forma 460 miljoner år gammal Ottaskiffer är ett hantverk

Geir fick sommarjobb i stenbrottet i Otta 1993 – och han stannade där. Eftersom det är samma med tekniken som med jobbet: det är ingen mening att ändra det som fungerar.
– Du måste läsa stenblocken på ett sätt som en maskin aldrig kommer att kunna göra. Varje sten är unik, så en stenhuggare lär sig läsa stenen för att inte förstöra den.

Möjligheter

Utomhus kommer Ottaskiffer, med hjälp av Moder Jord, med tiden att ändra färg från dämpadsvart /koksgrå till en härlig, varm gyllene patina.  En unik egenskap som ger en fasad, ett tak eller utomhusområde en helt separat historia att berätta.

För både inomhus- och utomhusbruk kan du välja mellan olika former, ytor och storlekar som gör att du kan skapa spännande kontraster i till exempel badrum, kök eller annan inredning. Du kan också låta oss anpassa skiffern till exakt vad du vill. Oavsett konstruktion kommer Ottaskiffern att förbli lika stark, resistent och underhållsfri.

En stuga med återanvänd rostfärgad Ottas-skiffer på grundmuren. Ladugårdsdörrar av trä är öppna till en modernt möblerad matsal.
Gammal Otta takskiffer har återanvänts på grunden till denna vackra stuga.
Ett modernt badrum med svarta Otta-skifferplattor på vägg och golv i fiskbensmönster.
Ottaplattor i fiskbensmönster skapar en spännande kontrast till de vita väggarna.

Ursprung

På Pillarguritoppen – med en hisnande utsikt över Gudbrandsdalen och Rondane – vilar vårt traditionella skifferbrott över Otta.

I nästan 1000 år har lokalbefolkningen brutit 460 miljoner år gammal skiffer från detta område och än i dag förädlas Ottaskiffern av skickliga proffs och hantverkare – ända upp till foten av berget från vilket det bryts.

Livscykel

I hela regionen runt skifferbrottet vid Otta bär gamla byggnader och hus ett underbart vittnesbörd om varför lokalbefolkningen har valt att använda skiffer som en kortrest naturresurs.

På hustak och utomhusområden har Ottaskiffer inte bara stått emot frost, vind, väder och klimatförändringari hundratals år utan underhåll och utbyten, det har till och med blivit vackrare. Egenskaper som naturen själv – vilket innebär att skiffern kommer att vara i en evighet.

Tunna skifferplattor av svart och brun Otta-skiffer staplas vertikalt

Projekt

I strävan efter att bygga grönt och uppnå miljöcertifieringar på nya byggnader är det viktigt att välja material med lägsta möjliga miljöpåverkan. Då finns det lite som kan konkurrera med ett kortrest, evigt naturmaterial med hög grad av manuell bearbetning.

Ottaskiffer är, trots sitt mycket distinkta utseende, mycket användbar.

Därför kan du mycket väl kliva på Ottaskiffern om du går in i en Cartier-butik New York eller Hearts on Fire-butiken i Shanghai för att köpa en diamantring till din fru.

En diamantaffär med svarta skifferklinkorfrån Otta Pillarguri på golvet. I mitten av rummet står ett bord med stativ.
Heart On Fire, Taipei, Taiwan | CAPS Architects
Ett stort rum med svarta skifferplattor från Otta Pillarguri på golvet. I mitten av rummet finns en skiffervägg som delar av rummet i Otta torrmur mursten
Scandinavian Golf Club, Köpenhamn, Danmark | Henning Larsen Architects
En närbild på ett stativ klätt i svarta skifferplattor av Otta Pillarguri med smycken från Cartier.
Cartier Paris, Frankrike

Du kan beundra både konstverk och Ottaskiffer på Van Gogh-museet i Amsterdam eller Judiska museet i Berlin. Eller medans du blir beläst och klok på Boston Public Library eller Dartmouth College i USA – efter att ha gått i Ottaskiffer på Oslo Airport.

Ta en extra titt när du köper de läckra örttvålarna med eteriska oljor från nunnorna på Tautra Mariakloster eller följer med din brorson på konfirmation i Dombås kyrka!

En modern byggnad med brun fasadskiffer från Otta Pillarguri. Skifferskivorna har en rostfärg som ger ett stort färgspel.
Boston Public Library, USA | Machado and Silvetti Associates
Tautra Mariakloster med fasadskiffer i brun skiffer från Otta Pillarguri och glastak. Skifferplattorna har färgen av gyllene rost.
Tautra Mariakloster, Tautra, Norge | Jensen og Skodvin Arkitekter
En modern byggnad med spetsiga tak klädda med skiffer från Otta Pillarguri. Byggnaden har en skiffertorrvägg av Otta mursten.
Scandinavian Golf Club, Köpenhamn, Danmark | Henning Larsen Architects

Du behöver inte leta efter Ottaskiffer om du är på Lidingö utanför Stockholm. Där har Wingårdhs arkitekter ritat ”Fyrtornet”, ett lägenhetskomplex som med sin höjd, unika form och rostfärgade Ottafasad blivit ett landmärke.

En modern byggnad med spetsiga tak klädda med skiffer från Ottaskiffer. Byggnaden har en torrmur av Otta skiffer mursten.
Scandinavian Golf Club, Köpenhamn, Danmark | Henning Larsen Architects
Ett högt hyreshus med runda balkonger klädda med fasadskiffer från Otta i gyllene färger av rost och svart.
Fyrtornet Dalénum, Lidingö, Sverige | Wingårdh arkitektkontor | Foto Nordvästan Tak och Fasad AB
Nedstigning till tunnelbanan med Otta fasadskiffer och glas. De svarta skifferplattorna i olika format ger ett mönster på väggen.
Ensjø Metro Station, Oslo, Norge| Flux Arkitekter

Vad är inte mer naturligt än att välja sten från de norska fjällen när världens första tågstation inne i berget byggs? På Holmestrand fjällstation kan du gå på Ottaskiffer både inne på stationen och på perrongen.

Passerar du Gullbrandsdalen i Norge på semestern i sommar så passa på att lyfta blicken och njuta av alla vackra tak på kyrkor, hotell och gårdar längs vägen. De skiner som guld, och de flesta har gjort det i mer än 100 år.

Vanliga frågor om skiffer

Den har obegränsad livslängd. För att en natursten ska ha lång livslängd, måste den ha en mineralsammansättning som gör den väderbeständig. Vår skiffer består av mycket hållbara mineraler. I tillägg har den en mineralstruktur som är tät och som därmed styrker de tekniska egenskaperna. Våra tre skiffertyper ligger i topp 10 i världen med tanke på hållbarhet.

Vår skiffer kommer från Sverige och Norge och all produktion görs lokalt av våra stenhuggare. Skiffer klyvs för hand i sina naturlige klov, till skillnad från t.ex. marmor och granit som delas maskinellt i plattor med en multiblad-såg. Med en livslängd på> 100 år blir skiffer ofta ett rimligare alternativ, livslängdskostnadsmässigt. Installeringskostnaden är i stort sett lika oavsett om man väljer skiffer eller ett billigare material.

Skiffer är ett 100 % naturmaterial. Vår skiffer från Otta, Oppdal och Offerdal består alla av mycket hållbara mineraler som kvarts, fältspat och glimmer. Mineralerna har en fördelaktig struktur som är tät och som ytterligare styrker dess kvaliteter. Sammansättningen av sand och lera i älvar och på havsbotten har genom tryck och temperatur blivit omvandlad till bergarten skiffer efter flera hundra miljoner år.

Du sparar miljön på mer än 700% ökning CO2-utsläpp kontra en keramisk kopia. Äkta skiffer kan du få levererat i fallande längder som skapar ett vackert flytande uttryck. Detta format kan du inte få i keramiska kopior. Att välja lokalt äkta skiffer stöttar också bärkraftig produktion och lokal värdeskapning.

Kvaliteten på de skandinaviska skiffertyperna är extremt hög. Det är gamla bergarter där tid, tryck, temperatur och omvandling har utvecklat skiffertyperna till solida material. Istider har också bidragit till att rensa bort mycket av de yngre och svagare bergarterna som ursprungligen låg ovanpå skiffern vi har i dag. De flesta skifferty-perna från andra världsdelar är yngre, de har inte blivit utsatta för temperatur, tryck och omvandling på samma sätt som de skandinaviska skiffertyperna. Skandinavisk skiffer är i tillägg kortrest och till stor del handarbetad – något som tillsammans ger den ett rekordlågt miljöavtryck.

Minera Skiffer har tre skifferbrott, ett i Sverige och två i Norge.  Skiffer från Otta är svart eller rostfärgad, skiffer från Oppdal är ljusgrått och skiffer från Offerdal i Jämtland är mörkgrå.

Ja, skiffer är 100%-igt naturmaterial. För flera hundra miljoner år sedan sjönk sediment av sand, lera och grus till havets botten. Här blev den sammanpressad i lager innan den under högt tryck blev till skiffersten. Vår skiffer är hämtad ur norska och svenska fjäll och förädlade av lokala stenhuggare alldeles vid foten av våra tre skifferbrott.

Ja, kortrest skiffer från Norden har ett extremt lågt klimatavtryck. Det är 100%-igt naturmaterial som bearbetas i hög grad för hand, kräver minimalt med underhåll, är evigt och kan återanvändas.

Ljus Oppdalsskiffer är en medelkornigt gneisglimmerskiffer av bergartstypen kvartsitskiffer. Offerdalsskiffer är en kvartsit av bergartstypen Fältspat Metasandsten. Ottaskiffer är en mörk skiffer av bergartstypen fyllittskiffer.

För att en skiffer ska få en rostfärg måst en skiffertyp, som kan utveckla en rustpatina, användas. I Skandinavien är det endast Ottaskiffer från Gudbrandsdalen i Norge som har en mineralsammansättning som ger denna egenskap. Rostfärgen utvecklar sig i naturlig takt med tid, väder och vind och blir ständigt vackrare med åren. Läs om Otta-skifferns utveckling av en vacker rostpatina här.

Nej, skiffer måste inte impregneras. För bruksområden kan det ändå vara att rekommendera, då det ger ett skydd mot fläckar och smuts samtidig som det underlättar renhållningen. T.ex. kan man med fördel impregnera bänkskivor som utsätts för fettfläckar och dylikt.

Ja, skiffer har mycket hög böjhållfasthet. För att köra personbil på skiffer i cementbruk eller på betongplatta bör hällarna ha en tjocklek på minst 2cm. Om skiffret läggs i grus bör underlaget vara stabilt, ordentligt packat och tjälfritt, och hällarna bör ha en tjocklek på minst 4 cm.

Nej. Våra tre skiffertyper i naturyta är 100% halksäkra (har högsta klassificering) och passar därför mycket bra utomhus på t.ex. terrasser, trappor och liknande. Vi levererar även skiffer med bearbetade ytor som också är halksäkra. Alla våra skifferytor är testade och halksäkerheten är dokumenterad med R-tal som är en standard för testning av halksäkerhet och som bl.a. används för keramiska hällar. Se våra produktdatablad för testresultat.

Ja. Vår skiffer från Oppdal, Otta och Offerdal är alla 100% frostsäkra och är därför mycket lämpliga i ett tufft nordiskt klimat. Porositeten i ett material beräknas genom att man mäter maximal mängd vatten som det drar till sig. Generellt är porösa material med hög vattenupptagning de svagaste och minst hållbara. Vår skiffer har en vattenupptagning som ligger långt under det som den europeiska standarden anger som gräns för frostsäkerhet (NS-EN 12326-1: vattenabsorbtion ≤ 0,6). Se alla testresultat i våra produktdatablad här.

Ja. Våra skiffertyper tål vatten och kan monteras i bassäng, fontäner och liknande. Med en väldigt låg vattenabsorbtion är den därför också 100% frostsäker.

Ja, Minera Skiffers tre skiffertyper tål salt. Stora mängder i fuktiga klimat kan dock över tid påverka minera-lerna och ge en färgförändring i ytskiktet – en patina. Detta har ingen inverkan på skiffrets tekniska kvalitet, dvs att funktion, hållbarhet och livslängd förblir opåverkad.

Ja. Vår skiffer är halksäker och tål fukt och klor från en pool eller bassäng. Offerdalsskiffer är särskilt lämplig (dokumenterat) och har, i stor utsträckning använts för detta ändamål i Europa i tiotals år. Våra tre skiffersorter kan alla tre användas både i själva poolen/bassängen och runt om. Ottaskiffer och Ljus Oppdalsskiffer bör undvikas i själva övergången mellan vatten och luft.

Ja. Man kan dra värmeslingor ute under skiffer som är limmat på betong eller lagt i grus. Då behövs isolering under värmeslingan. Det finns isoleringsmattor med förinstallerade värmeslingor,  speciellt framtagna för detta ändamål.

Nej. Skiffer med naturyta tål broddar. På golv där ytan antingen är borstad eller slipad vill vi dock avråda användning av broddar.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!