Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Teknisk dokumentation och broschyrer

Här hittar du våra samlade dokument över drift- och skötselinstruktioner, Installationsinstruktioner, produktdatablad, broschyrer med mera. Saknar du något kan du alltid höra av dig till oss så fyller vi på detta resurscenter.

Produktdatablad

Offerdalsskiffer är en kvartsit av bergartstypen fältspatisk metasandsten. Ljus Oppdalsskiffer är en medelkornig gneisglimmerskiffer av bergartstypen kvartsitskiffer. Otta är en mörk grafitgrå eller rost skiffer av bergartstypen fyllitskiffer.

I produktdatabladen hittar du tekniska specifikationer, testresultat och mineralogi.

Skötselinstruktioner (förvaltning, drift, underhåll)

Om du väljer skandinavisk skiffer väljer du inte bara ett vackert och miljövänligt material – du väljer också en praktiskt taget underhållsfri produkt som är hållbar under flera generationer och hundratals år, oavsett temperatur, väder och klimat. Om skiffern är korrekt monterad kommer underhållet i allmänhet att begränsa sig till att hålla den ren.

Våra miljödeklarationer (EPD)

Minera Skiffer var först i Norge med EPD® för natursten.

EPD står för ”Environment product declaration”och är objektivt kvantifierad miljöinformation som dokumenterar den totala mängden utsläpp i skiffern under hela dess livscykel. Epd är utformat i enlighet med ”International Organization for Standardization 14025” och gör det möjligt att jämföra vissa ojämförliga produkter på parametrar som påverkan på ozonskiktet, bidrag till global uppvärmning, energiförbrukning och utsläpp av fossila bränslen. Här kan du läsa mer om EPD, miljöavtryck och hållbarhet.

Vår skiffer från Oppdal, Otta och Offerdal har ett mycket lågt miljöavtryck mot både andra jämförbara material och byggmaterial i allmänhet.

Installationsinstruktioner

Skiffer är ett mycket mångsidigt naturmaterial som kan formas och bearbetas för att användas till allt från tak till plattor i badrummet. Förutom instruktionarna nedan har vi flera instruktionsvideor och vägledningar för montering via Minera Skifferskolan för montering och tillpassning av skiffer.  

Tak

Fasad

Limning av skiffer

Rostutveckling på Otta skiffer (utomhus)

Ottaskiffer innehåller små mängder mineraler som järnoxider och sulfider, som genom sin naturliga omvandling ger gyllene patina om skiffern används utomhus. Läs mer om rostutveckling på Otta skiffer.

Skifferns åldringsprocess – patina

Liksom de flesta material anpassar sig skiffern till den miljö som den berikar. Denna anpassning uttrycks genom en mild färgförändring av kloytan ytan – en patina. Läs mer om skifferns åldringsprocess.

Dimensionering av skiffer för pediestal

Ljus Oppdal, Otta och Offerdal har mycket bra böjdragshållfasthet [upp till 46,5 MPa] och vi har en standardtjocklek på 2cm för skiffer till pediestalsystem.  Minera Skiffer har utfört tester i samarbete med CBI/SP/RISE för att bestämma dimensionering av skifferplattor för användning med piedestalsystem.  Läs om testet och resultaten.

Broschyrer

Bläddra i våra broschyrer för inspiration och information!

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!