Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Teknisk dokumentation och broschyrer

Här hittar du våra samlade dokument över drift- och skötselinstruktioner, Installationsinstruktioner, produktdatablad, broschyrer med mera. Saknar du något kan du alltid höra av dig till oss så fyller vi på detta resurscenter.

Produktdatablad

Offerdalsskiffer är en kvartsit av bergartstypen fältspatisk metasandsten. Ljus Oppdalsskiffer är en medelkornig gneisglimmerskiffer av bergartstypen kvartsitskiffer. Otta är en mörk grafitgrå eller rost skiffer av bergartstypen fyllitskiffer.

I produktdatabladen hittar du tekniska specifikationer, testresultat och mineralogi.

Skötselinstruktioner (förvaltning, drift, underhåll)

Om du väljer skandinavisk skiffer väljer du inte bara ett vackert och miljövänligt material – du väljer också en praktiskt taget underhållsfri produkt som är hållbar under flera generationer och hundratals år, oavsett temperatur, väder och klimat. Om skiffern är korrekt monterad kommer underhållet i allmänhet att begränsa sig till att hålla den ren.

Våra miljödeklarationer (EPD)

Minera Skiffer var först i Norge med EPD® för natursten.

EPD står för ”Environment product declaration”och är objektivt kvantifierad miljöinformation som dokumenterar den totala mängden utsläpp i skiffern under hela dess livscykel. Epd´n är utformad i enlighet med ”International Organization for Standardization 14025” och gör det möjligt att jämföra vissa ojämförliga produkter på parametrar som påverkan på ozonskiktet, bidrag till global uppvärmning, energiförbrukning och utsläpp av fossila bränslen. Här kan du läsa mer om EPD, miljöavtryck och hållbarhet.

Vår skiffer från Oppdal, Otta och Offerdal har ett mycket lågt miljöavtryck mot både andra jämförbara material och byggmaterial i allmänhet.

ECOproduct certifikat

Certifikatet från ECOprodukt är giltig dokumentation för användning i t.ex. BREEAM-NOR projekt.

ECOprodukt värderar byggvarors faktiska miljöegenskaper baserat på en trepartsverificerad miljödeklaration (EPD), och ger dig möjligheten att välja de miljömässigt bästa byggvarorna på marknaden. ECOprodukt värderar produkten efter sex miljöområden som var och en får en karaktär. 

ECOprodukt används av arkitekter, entreprenörer och byggherrar med målet att välja rätt material i byggprocessen, dokumentera miljöegenskaper och för att uppnå poäng i miljöcertifieringen av bygg. Erkända, internationella standarder och referenser används som underlag for värderingen, i tillägg till var tid gällande lagkrav.

Fasad

Tak

Installationsinstruktioner

Skiffer är ett mycket mångsidigt naturmaterial som kan formas och bearbetas för att användas till allt från tak till plattor i badrummet. Förutom instruktionerna nedan har vi flera instruktionsvideor och vägledningar för montering via Minera Skifferskola för montering och tillpassning av skiffer.  

Tak

Fasad

Limning av skiffer

Rostutveckling på Ottaskiffer (utomhus)

Ottaskiffer innehåller små mängder mineraler som järnoxider och sulfider, som genom sin naturliga omvandling ger gyllene patina om skiffern används utomhus. Läs mer om rostutveckling på Ottaskiffer.

Skifferns åldringsprocess – patina

Liksom de flesta material anpassar sig skiffern till den miljö som den befinner sig i. Denna anpassning uttrycks genom en mild färgförändring av klovytan – en patina. Läs mer om skifferns åldringsprocess.

Dimensionering av skiffer för pediestal

Ljus Oppdal, Otta och Offerdal har mycket bra böjdragshållfasthet [upp till 46,5 MPa] och vi har en standardtjocklek på 2cm för skiffer till pediestalsystem. Minera Skiffer har utfört tester i samarbete med CBI/SP/RISE för att bestämma dimensionering av skifferplattor för användning med piedestalsystem.  Läs om testet och resultaten.

Almänna köp- och leveransvillkor

Broschyrer

Bläddra i våra broschyrer för inspiration och information!

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!