Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Teknisk dokumentasjon og brosjyrer

Produktdatablad

Lys Oppdalskifer er en middelskornet gneisglimmerskifer av bergartstypen kvartsittskifer. Ottaskifer er en mørk skifer av Bergartstypen Fyllittskifer. Offerdalsskifer er en kvartsitt av bergartstypen Feltspatmetasandstein. I produktdatabladene finner du tekniske spesifikasjoner, testresultater og mineralogi.

Last ned produktdatablad

Mineralsammensetning Lys Oppdal

FDV (forvaltning, drift, vedlikehold)

Velger du skandinavisk skifer velger du ikke bare et vakkert og miljøvennlig materiale – du velger også et tilnærmet vedlikeholdsfritt produkt som er holdbart over flere generasjoner og hundrevis av år, uansett temperatur, vær og klima. Er skiferen montert på riktig måte, så vil vedlikeholdet stort sett begrense seg til å holde den ren.

Last ned FDV:

Våre miljødeklarasjoner (EPD)

Minera Skifer var først ute i Norge med EPD® for naturstein.

EPD står for «Environment product declaration» og er objektiv tallfestet miljøinformasjon som dokumenterer skiferens totale mengde utslipp gjennom hele livsløpet. EPD utformes i henhold til «International Organization for Standardization 14025» og gjør det mulig å sammenligne tildels usammenlignbare produkter på parametre som bl.a påvirkning på ozonlaget, bidrag til global oppvarming, energiforbruk og fossile utslipp. Vår skifer fra Oppdal, Otta og Offerdal har svært lavt miljøavtrykk både ift andre sammenlignbare materialer og bygningsmateriell generelt. Her kan du lese mer om EPD, miljøavtrykk og bærekraft

Last ned EPD

Monteringsveiledninger

Skifer er et svært allsidig naturmateriale som kan formes og bearbeides til å brukes til alt fra tak til fliser på badet. Foruten monteringsveiledningene under har vi flere instruksjonsvideoer og veiledninger via Minera Skiferskolen for tilpasning og montering av skifer.

Last ned:

Tak

Fasade

Liming av skifer

Fasadeprinsipp

Last ned beskrivelsene:

Rustutvikling på Ottaskifer (utendørs)

Ottaskiferen inneholder små ­mengder mineraler som jernoksider og sulfider, som gjennom sin naturlige omdannelse gir gyllen patina om skiferen benyttes utendørs. Les mer om rustutvikling på Ottaskifer.

Skiferens aldringsprosess – patina

Som de aller fleste materialer, tilpasser skiferen seg til miljøet som den bekler. Denne tilpasningen kommer til uttrykk gjennom en forsiktig fargeendring av den kløvde overflaten – en patina. Les mer om skiferens aldringsprosess.

Dimensjonering skifer til pidestall

Lys Oppdal, Otta og Offerdal har svært god bøystrekkfasthet [opptil 46,5 MPa] og vi har en standardtykkelse på 2cm på skifer til pidestall-system.  Minera Skifer har utført tester i samarbeid med sammen med CBI/SP i for å fastsette dimensjonering av skiferplater til bruk på pidestallsystem. Les om testen og resultatene.

Brosjyrer

Bla litt i våre brosjyrer for inspirasjon og informasjon!

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!