Om Minera Skifer

Minera Skifer representerer skiferprodukter med høy kvalitet fra skandinaviske bergarter, som er mange hundre millioner år gamle. Minera Skifer er Skandinavias ledende skiferprodusent og leverer norsk skifer og svensk skifer via våre skiferbrudd i Oppdal og Otta i Norge og i Offerdal i Sverige.

Hovedkontoret er lokalisert på Oppdal.

Minera Skifer- konsernet har ca 145 ansatte og produserer knapt 300 000 m2 årlig. Årlig salg er ca. NOK 160 mill.

Skifer fra Minera Skifer er eksportert til alle verdensdeler, og har gjennom årtier opparbeidet et godt rykte som kvalitetsprodukter. Alle produktene er CE-merket.