Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Om Minera Skifer

Minera Skifer er Skandinavias ledende skiferprodusent med produksjon i Oppdal og Offerdal. Selskapet er forankret i en flere hundre år gammel historie og i dag produserer vi skifer i alle størrelser og utførelser til private og offentlige prosjekter, med utgangspunkt i vårt hovedkontor i Oppdal.

All produksjon og videreforedling skjer i umiddelbar tilknytning til det enkelte skiferbrudd av lokale steinhuggere.

2 menn i arbeidsklær står i skiferbruddet i Offerdal
En skiferhugger i steinbruddet på Oppdal på 1920-tallet

Kommersiell skiferproduksjon i Norge startet på midten av 1800-tallet, mens det vi kan kalle industriell produksjon startet for nøyaktig 100 år siden i tett forbindelse med åpningen av Dovrebanen i 1921.

Bruk av skifer som bygningsstein begynte imidlertid allerede på 1400-tallet.

Den var stort sett begrenset til lokale behov – med hest som eneste transportmiddel i innlandet var det begrenset hvor langt tunge skifermaterialer kunne transporteres.

Utbyggingen av jernbanen åpnet for nye og store markeder, og la grunnlaget for dagens utbredelse.

En steinhugger vurderer en stor steinblokk av Oppdalskifer før han skal begynne å bearbeide den.

Fra naturens side er skiferen skapt ved at sedimenter av sand, leire og grus sank mot havet bunn for flere hundre millioner år siden – og ble presset sammen i lag – før den under høyt trykk over millioner av år ble til skiferstein i berg og fjell.

Prosessen med å dele og forme skiferen er så detaljert og fintfølende at den fortsatt er umulig å fullt ut erstatte med roboter og teknologi. 

Våre steinhuggere benytter i stor grad fortsatt de samme verktøyene og teknikkene i dag som for hundrevis av år siden.

En imponerende prosess som forbløffer og som gir sluttproduktet en ekstraverdi i form av et imponerende håndverk, en lang historie og et vært lavt miljøavtrykk.

Hammer og meisel ligger på en stor skiferblokk av Offerdalskifer klar til at steinhoggeren skal begynne med å spalte den til skiferplater.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!