Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Om Minera Skiffer

Minera Skiffer är Skandinaviens ledande skifferproducent med produktion i Oppdal och Offerdal. Bolaget har sina rötter i en månghundraårig historia och idag producerar vi skiffer av alla storlekar och ytbearbetningar för privata och offentliga projekt, med start från vårt huvudkontor i Oppdal.

All produktion och bearbetning sker i omedelbar anslutning till det enskilda skifferbrottet av lokala stenhuggare.

2 män i arbetskläder står i skifferbrottet i Offerdal
En stenhuggare i stenbrottet på Oppdal på 1920-talet

Kommersiell skifferproduktion i Norge startade i mitten av 1800-talet, medan det vi skulle kunna kalla industriell produktion startade för exakt 100 år sedan i nära anslutning till öppnandet av Dovre-linjen 1921 och i Sverige för drygt 50 år sedan.

Användningen av skiffer som byggnadssten började dock redan på 1400-talet.

Det var till stor del begränsat till lokala behov – med hästar som enda transportmedel, inåt landet var det begränsat hur långt tunga skiffermaterial kunde transporteras.

Utvecklingen av järnvägen öppnade nya och stora marknader och lade grunden för den nuvarande distributionen.

En stenhuggare överväger ett stort stenblock av Oppdalskiffer innan han börjar bearbeta det.

Ur naturens synvinkel skapades skiffern av sediment av sand, lera och grus som sjönk mot havsbotten för flera hundra miljoner år sedan – och pressades ihop i lager – innan den under högt tryck under miljontals år förvandlades till skiffersten i berg och berg.

Processen att dela upp och forma skiffer är så detaljerad och känslig att det fortfarande är omöjligt att helt ersätta med robotar och teknik.

Våra stenhuggare använder i stort sett fortfarande samma verktyg och tekniker idag som de gjorde för hundratals år sedan.

En imponerande process som förvånar och ger slutprodukten ett mervärde i form av ett imponerande hantverk, en lång historia och ett lågt miljöavtryck.

Hammare och mejsel ligger på ett stort skifferblock av Offerdalskiffer redo för stenhuggaren att börja med att klyva det i skifferplattor.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!