Jump to main content Jump to navigation Jump to footer
En bruddheller i lys Oppdalskifer til skifertak, bruddskifertak, bruddhelletak
Overflatebilde av skifer lys Oppdal natur
1/3

Ljus Oppdal oregelbunden takskiffer

 • Pris från:

  • SEK 1217 per m² takyta

 • Produkt:

  • Takskiffer

 • Format:

  • Oregelbunden

 • Størrelse:

  • Mellanstor

Vanliga frågor om skiffertak

Skiffertak

Takskiffer skruvas eller spikas på trälekt som är monterad horisontalt och vertikalt med avstånd som är anpassat till storleken på takskiffern. Läkten tillgodoser god ventilation mot undertaket.

Priset varierar med typen av takskiffer och takets komplexitet (takvinkel etc.).

Ett skiffertak lagt med norsk skiffer har sällan behov av reparationer pga. sin höga böjhållfasthet och frostsäkerhet. Den tål enkelt norska vintrar och vikten av stora snömängder. Att ersätta lösa eller knäckta hällar är en enkel sak för hantverkaren.

Ja, det kan man. Snörasskyddet fästs i läkten samtidigt som skiffret monteras och på samma sätt som på tak med andre takstenstyper (Tegel etc.).

Som regel behöver du inte tvätta skiffertak. Om du bor på en plats där klimatet främjar tillväxt av mossa så kan den tvättas bort av estetiska skäl. Mossan tvättas bort med borste och vatten eller högtryckstvätt.

Ett korrekt lagt skiffertak med skiffer från Norge är nästintill evigt och håller vanligtvis längre än själva husets livstid. Minera Skiffers takskiffer är natursten av solida norska bergarter som inte vittrar, och därför är det vanligt att gamla skiffertak återanvänds på nya byggnationer.

Den traditionella metoden är att avsluta med en högre nock sten på den ena takytan som då skapar en överlappning som täcker nocken. Nockbeslag i stål används också på skiffertak då takrännor, snörasskydd etc. redan bryter mot den gamla stilen där endast skiffret är synligt. Nockbeslaget fästs på en träläkt. Själva beslaget måste anpassas på förhand i samma profil som läkten den ska beklä.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!