Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Vanliga frågor om montering

Limmad skiffer lossnar inte om monteringen är korrekt utförd. Genom att använda lim anpassat för skiffer och genom att följa producentens anvisningar (bl.a. gällande temperatur, underlag, limsort etc.) så får du ett bestående resultat. Läs mer i vår monteringsanvisning för liming av skiffer.

För skiffergolv med sågad kant gäller samma som keramiskt golv. Det är i princip ingen skillnad i montering av dessa två. Ofta väljs en fogbredd på ca 5mm. Vid limning av skifferhällar med en rustik, huggen kant så krävs en större fogbredd. En tumregel är att den bör vara hälften av tjockleken på själva skifferhällen. T.ex.: en huggen häll med en tjocklek på 30mm bör ha en fogbredd på min. 15mm.

Det rekommenderar vi inte. En hård cementbaserad fogmassa kommer inte att ge ett hållbart resultat när skifferhäl-larna ligger i lösa massor (fogarna spricker och lossnar).

Skiffer kan limmas på betong både inomhus och utomhus, t.ex. på terrasser. Skiffer kan läggas direkt på pie-destaler (utan lim/fog) på en uteplats/terrass. Uteplatser i trädgården kan anläggas med skiffer lagt i grus på ett underlag som är stabilt och tjälfritt. Trampsten kan läggas direkt på gräsmattan med ett lager med grus under.  Se våra filmer och monteringsanvisningar för hur du anpassar och monterar skiffer.

Ja, skiffer kan limmas direkt på väggar med rätt underlag som gips, betong, Leca etc. ute och inne. Det kan också skruvas på vägg horisontalt eller vertikalt där skifferhällarna överlappar varandra. Skiffer kan också muras med eller utan brukfogar (torrmur).  Se våra filmer och monteringsanvisningar för hur du anpassar och monterar skiffer.

Vår skiffer kan kapas med vinkelslip eller sågas med en stensåg med vattenkylt sågblad. Oregelbunden skiffer och trampstenar kan formas med hammare och/eller skifferkniv eller klippas till önskad form med en skiffersax (hyrs hos någon av våra återförsäljare). Ljus Oppdalsskiffer kan även ristas och knäckas på samma sätt som man skär glasskivor. Se olika metoder för att anpassa skiffer i denna installationsguide.

Man behöver få och enkla redskap som hammare, ritsnål, mejsel, skifferkniv eller vinkelslip. För att forma oregelbunden skiffer kommer man långt med en kulhammare. Skifferkniv kan användas för att finputsa kan-terna. Skiffer kan också enkelt anpassas med en skiffersax som kan hyras hos några av våra återförsäljare.

En skiffersax är en manuell sax som används för att forma oregelbunden skiffer. Den är väldigt enkel att an-vända, kräver inte ström och gör anpassningen både snabbare, enklare och snyggare. Saxen gör det möjligt att enkelt klippa både räta och svängda kanter. Tjockleken på skiffret kan vara upp till ca. 20 mm. Du kan hyra saxen hos några av våra återförsäljare. Se hur du  enkelt anpassar skiffer med en skiffersax här.

Fördelen är att själva läggningen blir enklare och att det blir enklare att göra ändringar i efterhand om det behövs. Nackdelen är att det kan bli mer instabilt och att gräs kan växa i fogarna.

Monteringen är mer omfattande än att lägga i grus. Fogarna kan fogas med en cementbaserad fogmassa och hällarna kommer tåla högre punktbelastning och större vridmoment.

Portrett av hagedesigner Lina Lindberg ved Linas Trädgård

Att skapa levande uterum

– Det är vanligt att tänka ”vilka buskar och träd ska jag ha?” men man måste ha ramarna på plats först. Du måste börja med väggar, stigar och avgränsningar, sen kan du tänka på blommorna i slutet.

Lina Lindberg
Trädgårdsdesigner, Linas Trädgård

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!