Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Så lägger du oregelbunden skiffer i grus eller sand

Vacker oregelbunden skiffer ger ett klassiskt uttryck som aldrig går ur modet. Med hällarna kan du skapa ett traditionellt uttryck i stugan eller spännande kontraster i ett modernt hem. Hur som helst kommer skiffern att passa in i de flesta omgivningar.

Börja med att välja typ av skiffer och storlek på hällarna baserat på det estetiska uttrycket du vill ha och sedan tjocklek i förhållande till den belastning som de kommer att utsättas för.

Oregelbunden skiffer anpassas sedan genom att hugga/klippa/såga kanter och hörn. Obs: kasta inte bort resterna! De fungerar bra som ”dekor sten” – antingen i blomkrukor eller i större rabatter.

Här är allt du behöver veta för att lyckas (OBS: bläddra ner för att se vår film från Mineras skifferskola där du enkelt kan följa hela processen steg för steg).

Val av storlek och tjocklek

Oregelbundna skifferhällar är av en oregelbunden form med naturlig ovanyta och kanter. De sorteras i olika storlekar, från små till extra stora, och i olika tjocklekar, från tunt som kan limmas på en vägg till tjockare som du kan ha på din uppfart och köra bil på.

För promenadområden som i en trädgård, terrass eller stig finns tillräcklig bärkraft i en tjocklek på 2-3 cm. Om du kör på ytan måste tjockleken vara 3-4, vid denna tjocklek skall man tänka på att inte slarva med underarbetet.

Använd tabellen som en guide:

Bra grundarbete

Hur bra det färdiga resultatet kommer att bli beror mycket på hur väl underarbetet är utfört. Detta skall man alltså lägga en stor del energi på.

Säkerställ god dränering genom att undvika hålrum och oregelbundenheter och se till att vatten rinner bort och inte lämnas kvar i eller på den färdiga ytan.

Försök att få underlaget så jämnt och stabilt som möjligt. Packa väl och se till att du har full kontakt mellan hällarna och sättsanden/gruset.

Lägg ut ett lager av sand eller liknande, ca 5 cm tjock. Om du inte vill ha gräs mellan hällarna (och ogräs!), kan du lägga en fiberduk under det övre sandskiktet.

Även om skiffern tekniskt sett är en av de mest hållbara som finns, kommer den, som alla andra material att påverkas av stillastående vatten. Vilket i sin tur drar med smuts och skit från ytan såväl som sättsanden.

Nu är du redo!

Lägg ut innehållet på pallen först och sprid ut hällarna över ett område så att du får en överblick.

Planera sedan så du kan dra nytta av tjockleken på hällarna i förhållande till platsen där de kommer att läggas: använd de tjockaste hällarna vid den lägsta punkten så att du inte behöver bygga upp ytan med överdrivet mycket med sand.

Hitta de hällarna som bäst passar ihop innan du börjar hugga/såga i dem.

Anpassning

Metod 1 Kulhammare och mejsel/skifferkniv

1. Använd en krita och märk ut det som ska hamras bort. Se till att stenen ligger bra, till exempel på en sandhög.

Använd en kulhammare (om skiffer stenen är tjock använder du en större kulhammare).
2. Slå snett med kulhammarens kula mot stenkanten på stenens undersida. Slå inte av för mycket på en gång, utan arbeta dig gradvis in över stenen. Resultatet blir en något ojämn kant som lutar gradvis inåt.

3. Om du vill ha en jämnare kant, kan du enkelt justera kanten med baksidan på kulhammaren (slagytan). För att få till en ännu jämnare kant, används en skifferkniv/mejsel.

Metod 2 – Klipp med skiffersax

De flesta av våra återförsäljare har en Minera Slate sax för utlåning/uthyrning. Saxen går att montera isär och är lätt att ta med sig. Här kan du se på en film och lära dig mer om hur du klipper skiffer med skiffersax.

  1. Lägg hällen som skall anpassas lite under grannhällen du redan lagt och markera med vit krita längs kanten.
  2. Klipp efter markering – använd saxens innersta klippyta
  3. När du är klar skjuter du hällen på plats.
En närbild av en Minera-skiffersax som skär en oregelbunden skiffer av Oppdalskiffer.

Metod 3 – rits/knäck (gäller endast Ljus Oppdalsskiffer)

Ljus Oppdalsskiffer är speciell på så vis att den kan ritsas och knäckas enligt samma princip som för delning av glas, och då får den en rak kant (huggen) som är mer naturlig jämfört med en skuren kant.

1. Ritsa ett spår där stenen ska delas cirka 1-2 mm ner i ytan på den sida av stenen som ska vara vänd uppåt. Använd en ritsare eller dylikt.

Ritsningen bör placeras en bit in på stenen, motsvarande det dubbla av stenens tjocklek. Exempelvis: om stenen är 30 mm tjock, bör ritsningen placeras minst 60 mm in på stenen.
2. Överför ritsningen till undersidan av stenen. Det är viktigt att du är noggrann så att de två spåren hamnar precis ovanför varandra. På undersidan behöver du inte ritsa lika djupt – det räcker med en markering.
3. Vänd på stenen så att undersidan är vänd uppåt. Lägg den ena änden av stenen på en planka, så att ritsningen kommer upp från underlaget.

Använd en hammare och en stenmejsel och slå upprepade gånger (mjukt men bestämt) längs markeringen tills stenen knäcks.

Metod 4 – Vinkelslip

En vinkelslip med diamantblad är ett alternativ när du delar skiffern. Metoden orsakar buller, damm och ett stramare resultat. De två beskrivna metoderna ovan är inte svåra att behärska, vinkelslipen är lite svårare och ger ett annat uttryck.


Det är inte nödvändigt att skära igenom hela tjockleken på skiffern. Det räcker att göra ett snitt ungefär halvvägs genom hällen och sedan knäcka.

En terrass täckt med Ljus Oppdals oregelbunden skiffer som är formad till en 5-kant med täta, raka kanter. Vita rosenbuskar står längs kanten.

Läggning

1. Få en översikt

Lägg ut eller lägg fram alla hällarna. Lägg tid på att hitta bitar som nästan passar ihop.

2. Val av häll

Börja med att lägga i ett hörn och flytta sedan ut från hörnet i solfjädersprincip. Lägg hällen med rak kant mot väggen eller mot naturliga ytor. Lägg hällarna med minst 1 cm fall per meter, bort från husväggen. Använd en rätskiva eller en lång träplanka för att räta ut sandskiktet för att uppnå rätt fall.

Hitta en ny häll som passar bäst och placera den ovanpå eller bredvid de stenar som redan har anpassats, se till att den knappt täcker anslutningen mot satta stenen. Markera med krita så att du vet hur mycket du ska hugga av. Ta bort din häll igen. Nu börjar huggandet!

3. Anpassa hällen

Det är viktigt att skiffern ligger stabilt och plant när du hugger den. Använd kulhammare direkt mot stenen. Vid huggning av skiffer är det kulhammarens vikt och hastighet som är viktig. Slå inte med våldsam kraft rakt ner, utan i en vinkel, och med en liten knyck som om du spelar tennis eller kastar med ett fiskespö. Då belastar du enbart den delen på hällen som du vill hugga bort.

Slå inte av mer än två till tre cm åt gången och arbeta dig gradvis inåt på skifferhällen. När du är ca 1 cm från kritmärket börjar finliret med huggmejsel/skifferkniv. Börja finhuggningen längst från bort från dig och hugg mot dig. Mejsel/skifferkniven ska hållas lätt i vinkel mot hällen.

Träffa i hög hastighet och med knyck i handleden. Du kommer att bli säker på momentet ganska snabbt.

4. Lägg hällen på plats

När huggningen är klar läggs hällen på plats igen. Gör små justeringar/anpassningar av formen medan den är på plats.

Lyft upp hällen från ena sidan och justera sanden under tills den inte lutar och är på rätt höjd jämfört med de tidigare lagda hällarna. Slå den på plats med en gummiklubba eller liknande. Kontrollera höjd och fall för sista gången innan du börjar med nästa häll.

5. Avstånd mellan hällarna

Avståndet mellan hällarna (fogbredd) beror på önskat uttryck. Ju strängare krav på en så smal fog som möjligt, desto mer huggning/sågning och mer spill blir det. Kom ihåg att ta hand om spillet som skapats under arbetet– det är både vackert och praktiskt som till exempel dekor sten eller täckmaterial i landet!

Bruddskifer av lys Oppdal har grønn mose i fugene. Små vintergrønne vekster er planett mellom skiferhellene.

De oskrivna ”reglerna”…

Oregelbunden skiffer kan ge många olika uttryck baserat på den form som de är anpassade till, fogarna (både tjocklek och vad de är gjorda av och fyllda med), liksom själva läggningsmönstret.

Lyckligtvis har ingen ett facit här utan du väljer själv det uttryck som du tycker passar just dig! Därför väljer du helt om någon av dessa ”riktlinjer” är rätt för dig!

Inga “korsfogar” där fyra stenar möts och bildar ett kryss.
Vinkeln på stenens hörn bör vara större än 45o.
Undvik infälling i nästa sten.
Undvik långa, smala stenar.
Inga genomgående fogar (en fog bör inte korsa fler än tre tvärfogar).
Varje platta bör ha minst 5 sidor. Varje sida bör vara minst 10 cm.

Anpassa efter din smak!

Börja lägga hällarna i ett hörn och arbeta dig utåt i ”påfågelmönster”.

Lycka till – kom ihåg att inget är mer tillfredsställande än att njuta av en kaffekopp i trädgården på skiffer du själv lagt!

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!