Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Slik legger du bruddskifer i grus eller sand!

Vakker bruddskifer gir et klassisk uttrykk som aldri går av moten. Med hellene kan du skape et tradisjonelt uttrykk på hytta eller spennende kontraster i et moderne hjem. Uansett vil skiferen gli inn i de fleste omgivelser.

Start med å velge skifertype og størrelse på hellene ut fra hvilket estetisk uttrykk du ønsker deg og deretter tykkelse i forhold til hvilken belastning hellene skal utsettes for.

Bruddskiferen tilpasses så ved å hugge/klippe/skjære kanter og hjørner. NB: ikke kast restene! De er supre som «skiferbark» – enten i blomsterkrukkene dine eller i større bed.

Her er alt du trenger få vite for å lykkes (NB: scroll ned for å se vår film fra Minera Skiferskolen hvor du enkelt kan følge hele prossessen steg for steg).

Valg av størrelse og tykkelse

Bruddskifer er en skiferhelle med uregelmessig form og naturlig overflate og kanter. De blir sortert i ulike størrelser, fra små til ekstra store, og i ulike tykkelser, fra tynne heller til å lime på en vegg til heller du fint kan ha i oppkjørselen din og kjøre bil på.

Til gangarealer som i en hage, terrasse eller sti er det tilstrekkelig med tykkelse 2-3 cm. Dersom du skal kjøre bil på skiferhellene må tykkelsen være på 4- 6 cm.

Bruk tabellen som en rettesnor:

Godt grunnarbeid

Hvor godt det ferdige resultatet blir, avhenger mye av grunnarbeidet på plassen. Dette bør derfor vies god oppmerksomhet.

Sørg for god drenering ved å unngå hulrom og ujevnheter og sørg for fall slik at vann renner vekk og ikke blir stående i eller på ferdig dekke.

Prøv å få underlaget så plant og stabilt som mulig. Komprimer godt og sørg for at du har full kontakt mellom helle og underlaget.

Legg ut et lag med sand eller subbus, ca 5 cm tykt. Om du ikke ønsker gress mellom hellene (eller ugress!) kan du legge en fiberduk under det øverste sandlaget.

Selv om skiferen rent teknisk er noe av det mest slitesterke som finnes, vil den som alle andre materialer påvirkes av tilført vann som igjen drar med seg smuss og skitt fra overflaten så vel som underlaget.

Da er du klar!

Tøm pallen først og spre hellene utover på et område sånn at du får oversikt.

Planlegg så at du får utnyttet tykkelsen på hellene i forhold til fallet der de skal legges: Bruk de tykkeste hellene på det laveste punktet så at du slipper å bygge opp hella så mye med sand.

Finn de hellene som passer best mulig sammen før du begynner tilpasningen.

Tilpasning

Metode 1 – Kulehammer og meisel/skiferkniv

Monterinsveiledning bruddheller mørtel - metode 2

Metode 2 – klipp med skifersaks

De fleste av våre forhandlere har en Minera Skifersaks til utlån/utleie. Saksen er demonterbar og enkel å flytte med seg. Her kan du se en film og lære mer om hvordan du klipper skifer med skifersaks.

  1. Legg hellen du skal tilpasse litt under «nabohellen» og marker med kritt langs hellen.
  2. Klipp etter markeringen – bruk den innerste delen av saksen
  3. Hellen skyves innover etter hvert som du klipper.
Et nærbilde av en Minera Skifersaks som klipper en bruddhelle av Oppdalskifer.

Metode 3 – riss/knekk (kun lys Oppdal)

Lys Oppdalskifer er særegen i forhold til at den kan risses og knekkes etter samme prinsipp som deling av glass, den vil da få en rett kant (hugget) som er mer naturlig sammenlignet med en skåret kant

Monteringsveiledning - bruddheller sand, tilpasning

Metode 4 – Vinkelsliper

En vinkelsliper med diamantblad er et alternativ når skiferen skal deles. Metoden medfører støy, støv og et mindre pent resultat. De to beskrevne metodene over er ikke vanskelige å mestre, så vi anbefaler deg å unngå vinkelsliper om du kan.


Det er ikke nødvendig å skjære gjennom hele skiferens tykkelse. Det er tilstrekkelig å lage et kutt ca. halvveis gjennom bruddhellen og deretter knekke.

En terrasse belagt med Lys Oppdalskifer bruddheller som er formet til 5-kant med stramme, rette injer. Hvite rosebusker står langs kanten.
|Lys Oppdal bruddskifer|

Legging

1. Få oversikt

Legg ut eller sett fram alle hellene. Bruk tid på å finne heller som nesten passer sammen allerede.

2. Valg av helle

Begynn med leggingen i et hjørne, beveg deg så i vifteform ut fra hjørnet. Legg heller som allerede har rett kant innerst mot veggen eller mot naturlige avslutninger. Legg hellene med minst 1 cm fall per meter, vekk fra husveggen. Bruk vater og en lang treplanke for å rette av sandlaget for å oppnå riktig fall.

Finn en ny helle som passer best mulig og legg den oppå eller inntil «nabohellene» som allerede er tilpasset, se til at den så vidt dekker den åpningen du skal fylle. Merk av med kritt slik at du vet hvor mye du skal hugge av. Ta vekk hellen igjen. Nå begynner slaget!

3. Tilpass hellen

Det er viktig at skiferhellen ligger stabilt og flatt når du banker på den. Bruk kula på kulehammeren direkte mot steinen. Når du hugger skifer er det vekten og farten av kulehammeren som gjelder. Ikke slå med knusende kraft rett ned, men på skrå, og med snert som om du spiller tennis eller kaster med fiskestang. Slik belaster du nesten bare den delen av skiferhellen som du hugger vekk.

Ikke slå av mer enn to–tre cm av gangen og jobb deg gradvis innover på hella. Når du er ca 1 cm fra krittmerket starter finhoggingen med settmeiselen/skiferkniven. Start finhuggingen lengst vekk fra deg og rygg bakover mens du hogger. Meiselen/skiferkniven skal holdes lett på skrå mot skiferhellen.

Slå med høy hastighet og snert. Du blir trygg etter hvert.

4. Legg på plass

Når tilpassingen er ferdig, rugges hellen på plass igjen. Gjør eventuelle små justeringer/tilpassinger av formen mens den ligger på plassen sin.

Løft opp hellen fra den ene siden og juster sanden under til den ikke vipper, og ligger i riktig høyde i forhold til de tidligere lagte hellene. Bank den på plass med en gummiklubbe eller lignende. Sjekk høyde og fall for siste gang, før du begynner på neste helle.

5. Avstand mellom hellene

Avstand (fugebredde) er avhengig av det ønskede uttrykk. Jo strengere krav du stiller til en så smal fuge som mulig, dess mer hugging og mer svinn blir det. Husk uansett å ta vare på de avhogde skiferrestene – de er både vakre og praktiske som feks skiferbark!

Bruddskifer av lys Oppdal har grønn mose i fugene. Små vintergrønne vekster er planett mellom skiferhellene.
|Lys Oppdal bruddskifer|

De uskrevne «reglene»…

Bruddheller kan gi svært forskjellige uttrykk ut fra hvilken form de tilpasses til, fugene (både tykkelse og hva de velges og fylles med), samt selve leggemønsteret.

Heldigvis er det ingen som har fasit eller enerett på hva som er pent eller riktig! Derfor velger du helt selv om noen av disse «retningslinjene» passer for deg!

Monteringsveiledning brudheller mørtel - legging av bruddheller

Tilpass etter din smak!

Monteringsveiledning bruddheller mørtel – eksempler på uttrykk
Begynn å legg hellene i et hjørne og jobb deg utover i «vifteform»

Lykke til – husk at ingenting er mer tilfredsstillende enn å nyte en kaffekopp i hagen på selvlagte skiferheller!

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!