Jump to main content Jump to navigation Jump to footer
Et nærbilde av en firkanthelle takskifer i Ottaskifer
Produktark firkantheller til tak i Ottaskifer
Overflatebilde av skifer Otta Rust natur
Overflatebilde av skifer Otta natur
1/4

Otta firkantheller

 • Pris fra:

  • NOK 1707 per m² takflate

 • Produkt:

  • Takskifer

 • Kant:

  • Klipt

 • Format:

  • Kvadratiske

 • Størrelse:

  • Mellomstor

  • Stor

En bruddheller i lys Oppdalskifer til skifertak, bruddskifertak, bruddhelletak
Produktark lys Oppdal bruddheller til skifertak
Overflatebilde av skifer lys Oppdal natur
1/3

Lys Oppdal bruddhelletak

 • Pris fra:

  • NOK 1042 per m² takflate

 • Produkt:

  • Takskifer

 • Format:

  • Irregulære

 • Størrelse:

  • Mellomstor

Ofte stilte spørsmål om skifertak

Takskiferen skrues eller spikres fast i trelekter som er lagt horisontalt og vertikalt med avstander tilpasset størrelsen på takskiferen. Lektene sikrer at skifertaket får god ventilasjon mot undertaket. Takskifer fra Minera Skifer har ferdigborede hull tilpasset lekteavstanden. Se våre leggeanvisninger for takskifer.

Pris varierer med type takskifer og takets kompleksitet (takvinkel, gradrenner ecc). Montering av skiferheller inkludert lekter koster fra ca kr 700,- per m2 takflate. I tillegg kommer selve skiferen. Som et eksempel koster Otta firkantskifer i fast tykkelse og med festehull kr 1700,- per m2 takflate, inkludert skiferoverlapp. Et skifertak på 100 kvm ferdig lagt med denne typen Ottaskifer koster totalt ca 240.000,-

Et skifertak lagt med norsk skifer har sjeldent behov for reparasjoner pga sin høye bruddstyrke og frostsikkerhet. Den tåler svært godt norske vintre og vekten av store snømengder. Å erstatte løsnede eller knekte heller er en enkel sak for fagfolk.

Ja! Snøfangeren festes i lektene samtidig som skiferen monteres og på akkurat samme måte som på tak med andre taksteinstyper (som Zanda etc).

Som regel er det ikke nødvendig å vaske et skifertak. Om en bor et sted hvor klimatiske forhold gir grobunn for mose så kan denne fjernes fra skifertaket av estetiske årsaker. Mosen vaskes enkelt bort med kost og vann eller høytrykkspyler (mosen vokser kun på overflaten).

Et godt lagt skifertak med skifer fra Norge er nærmest evigvarende og vanligvis lengre enn selve byggets levetid. Minera Skifer sin takskifer er naturstein av solide norske bergarter som ikke forvitrer, og det er derfor svært vanlig at gamle skifertak blir gjenbrukt på nye bygg.

Den tradisjonelle metoden er å avslutte med en høyere mønestein på den ene takflaten som lager en overlapp som dekker mønet. Mønebeslag i stål brukes også på skifertak da takrenner, snøfangere etc allerede bryter med den gamle stilen der kun skiferen er synlig. Mønebeslaget festes til en trelekt på mønet. Selve beslaget må tilpasses på forhånd i samme profil som lekten det skal bekle.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!