Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

FAQ – ofte stilte spørsmål

Oftest stilte spørsmål om skifer illustrert ved folk som rekker opp hånden

Generelt om skifer

Den har ubegrenset levetid. For at en naturstein skal ha lang levetid, må den ha en mineralsammensetning som gjør den værbestandig. Vår skifer består av svært holdbare mineraler. I tillegg har de en mineralstruktur som er tett og som dermed styrker dens tekniske egenskaper. Våre to skifertyper ligger rundt topp 10 i verden med tanke på holdbarhet.

Vår skifer er fra Norge og Sverige og all produksjon gjøres lokalt av våre steinhuggere. Skifer spaltes for hånd i sine naturlige lag, ulikt feks marmor og granitt som deles maskinelt i plater med en multiblad-sag. Med en levetid på > 100 år kommer likevel skifer ofte ut som et rimeligere alternativ, livstidkostnadsmessig. Installeringskostnaden er stort sett lik enten man velger skifer eller et rimelig materiale.

Skifer er et 100 % naturmateriale. Vår skifer fra Oppdal og Offerdal består begge av svært holdbare mineraler som kvarts, feltspat og glimmer. Mineralene har en gunstig struktur som er tett og som ytterligere styrker dens kvaliteter. Avsetningen av sand og leire i elver og på havbunnen har gjennom trykk og temperatur blitt omdannet til bergarten skifer gjennom flere hundre millioner år.

Du sparer miljøet for mer enn 700% økt CO2-utslipp kontra en keramisk kopi. Ekte skiferflis kan du få levert fallende lengder som skaper et vakkert flytende uttrykk. Dette formatet kan en ikke få i keramiske kopier. Å velge lokal ekte skifer er også å støtte bærekraftig produksjon og lokal verdiskapning.

Kvaliteten på de skandinaviske skifertypene er ubetinget god. Det er gamle bergarter hvor tid, trykk, temperatur og omdanninger har utviklet skifertypene til solide materialer. Istidene har også bidradd til å fjerne mye av de yngre og svakere bergartene som opprinnelig lå over skiferforekomstene vi har i dag. De fleste skifertyper fra andre verdensdeler er yngre, de har ikke vært utsatt for temperatur, trykk og omdanning på samme måte som de skandinaviske skifertypene. Norsk skifer er i tillegg kortreist og med en stor grad av håndarbeid – noe som til sammen gir den et rekordlavt miljøavtrykk.

Minera Skifer har to skiferbrudd, ett i Norge og ett i Sverige. Skiferen fra Oppdal er lys grå og skiferen fra Offerdal i Jämtland er dyp grå.

Ja, skifer er et 100% naturmateriale. For flere hundre millioner år siden sank sedimenter av sand, leire og grus til havets bunn. Her ble det presset sammen i lag før den under høyt trykk ble til skiferstein. Vår skifer er hentet ut av norske og svenske fjell og foredlet av lokale steinhuggere rett ved foten av våre to skiferbrudd.

Ja, kortreist skifer fra Norden har et ekstremt lavt klimaavtrykk. Det er et 100% naturmateriale som bearbeides i stor grad for hånd, som krever minimalt med vedlikehold, er evigvarende og kan resirkuleres og gjenbrukes.

Offerdalsskifer er en kvartsitt av bergartstypen Feltspat Metasandstein. Lys Oppdalskifer er en middelskornet gneisglimmerskifer av bergartstypen kvartsittskifer.

Nei, skifer må ikke impregneres. For enkelte bruksområder vil det imidlertid være å anbefale, da det gir en beskyttelse mot flekker og smuss samtidig som det letter renholdet. Som eksempel kan en med fordel impregnere benkeplater som er utsatt for fettsøl o.l.

Ja, skifer har svært god bruddstyrke og fleksibilitet. For bilkjøring på skifer lagt i sementmørtel eller på betongplate bør hellene være min 2 cm tykk. Om skiferen legges i grus bør underlaget være stabilt, godt komprimert og telefritt, og skiferen bør ha en tykkelse på min 4 cm.

Nei. Våre to skifertyper i naturoverflate er 100% sklisikker (innehar høyeste klassifikasjon) og er derfor svært egnet på utvendige arealer som terrasser, trapper og lignende. Vi leverer også skifer i bearbeidede overflater som også er sklisikre. Alle våre skiferoverflater er testet og sklisikkerheten er dokumentert med R-tall som er en standard for testing av sklisikkerhet og som blant annet brukes for keramiske fliser. Se testresultat for sklisikkerhet i vårt produktark for Lys Oppdalskifer og vårt produktark for Offerdalskifer.

Ja. Vår skifer fra Oppdal og Offerdal er begge 100% frostsikre og derfor svært godt egnet for bruk i et nordisk tøft klima.  Porøsitet i et materiale beregnes ved å måle maksimal mengde vann som det trekker til seg. Generelt er porøse materialer med høyt vannopptak de minst sterke og holdbare. Vår skifer har alle et vannopptak som ligger langt under det som den europeiske standard angir som grense for frostsikkerhet (NS-EN 12326-1: vannabsorpsjon ≤ 0,6). Se alle testresultat i vårt produktark for Lys Oppdalskifer og vårt produktark for Offerdalskifer.

Ja. Våre skifertyper tåler vann og kan monteres nede i basseng, fontener og lignende. Med en svært lav vannabsorbsjon er de derfor også 100% frostsikker.

Ja. Vår skifer er sklisikker og tåler fuktigheten, klor, sulfat og salter fra et basseng. Offerdalskifer er spesielt godt egnet (testdokumentert) og har vært utstrakt brukt til dette formålet i Europa i flere tiår. Våre to skifertyper kan alle gjerne brukes både nede i selve bassenget eller rundt bassenget. Lys Oppdalskifer bør unngås i selve sone-overgangen mellom vann og luft.

Ja. En kan gjerne legge varmekabler ute under skifer som er limt på betong eller lagt i grus.

Dette betinger en isolasjon under varmekablene. Det finnes bl.a varmekabler som er montert på isolerende matter ment for dette formålet.

 

Nei. Skifer i naturoverflate tåler godt brodder og gir ingen uheldige følger. På gulv hvor overflaten på skiferen er enten børstet eller slipt vil vi fraråde bruk av brodder.

Ja, Minera Skifer sine skifertyper tåler salter. Store mengder i fuktig klima kan imidlertid over tid påvirke mineralene og gi en fargeendring i overflaten – en patina. Dette har ingen innvirkning på skiferens tekniske kvalitet, dvs at funksjon, holdbarhet og levetid forblir upåvirket. Les mer om skiferens aldringsprosess.

For at en skifer skal få en rustfarge må det benyttes en skifertype som kan utvikle en rustpatina.

Bruddskifer

Ja! Våre skifertyper er gamle nordiske bergarter som både er sklisikre, frostsikre, har høy bruddstyrke og dermed tåler et tøft nordisk klima svært godt. Bruddskifer kan derfor like gjerne brukes utendørs som innendørs.

Bruddskifer utendørs kan legges i mørtel, limes på betongplate, legges i pukk/grus eller på pidestaller. Her finner du våre detaljerte veiledninger og filmer for tilpasning og legging av bruddskifer.

Bruddskifer fra ulike leverandører varierer mye når det gjelder størrelser, fasonger og kvaliteter. Når priser sammenlignes bør en kartlegge reell bruddhellestørrelse (antall stk heller pr kvm), fasongkrav, frostsikkerhet og overflatejevnhet. Små bruddheller i Lys Oppdalskifer fra Minera koster fra ca 340 pr kvm.Forhandlere setter egne priser – «fra pris» er derfor anslag som vil kunne variere i forbindelse med kampanjer, tilbud mv.

Ja, kjært barn har mange navn. Både bruddskifer, bruddheller og villheller er det samme. Karakteristisk for hellene er at de har en uregelmessig organisk fasong og leveres i størrelser fra små til ekstra store. De kan legges både utendørs og inne.

Ja! Våre skifertyper er sklisikre og tåler nordisk klima og passer ypperlig til trapp. Bruddskifer kan limes på overflaten av en betongstrapp og deretter fuges.

Skiferflis

Absolutt! Skifer egner seg perfekt over elektrisk eller vannbåren gulvvarme med sin høye varmekapasitet (evne til å lagre varme) og konduktivitet (evne til å lede varme). Et skifergulv med varmekabler vil holde på varme og fordele den jevnt – noe som gir et svært behagelig inneklima.

Ja. Vår skifer er mange hundre millioner år gamle bergarter og som har overlevd mange istider. Den tåler derfor svært godt vann og er godt egnet brukt på bad når monteringen utføres riktig og forskriftsmessig i forhold til fall og avrenning mot sluk etc. Se vår monteringsveiledning for liming av skifer.

Ja, skiferflis kan limes direkte på vegger av egnet underlag som gips, betong, Leca ecc. ute og inne. De kan også skrues på vegg horisontalt eller vertikalt og hvor skiferflisene overlapper hverandre. Se våre monteringsanvisninger for hvordan legge fliser av skifer her.

Ja. En av skiferens mange gode egenskaper er evnen til å magasinere og fordele varme. En brannmur kan gjerne kles med skifer ved å lime fliser eller bruddskifer direkte på en godkjent brannmur av Leca eller på en brannmursplate (skiferen i seg selv er ikke et godkjent brannmursmateriale).

Ja, våre skifertyper har egenskaper som gjør at den holder seg fin i årevis også i vårt røffe klima, selv uten noe som helst vedlikehold ut over spyling/vasking. På en terrasse med grill/utekjøkken kan en impregnering ytterligere lette renholdet ved at flekker unngås. Les mer om hvordan du vedlikeholder skifer her.

Skiferflis kan legges løst i grus. Skiferflis kan limes på støpt betongplate. Skiferflis kan legges direkte på pidestaller som enten settes løst på en betongplate eller i grus. Dette er en svært enkel installering som verken krever lim eller fug. Lær alt om hvordan du legger skifer med våre filmer og monteringsveiledninger.

Skifertak

Takskiferen skrues eller spikres fast i trelekter som er lagt horisontalt og vertikalt med avstander tilpasset størrelsen på takskiferen. Lektene sikrer at skifertaket får god ventilasjon mot undertaket. Se vår monteringsveiledning for takskifer.

Pris varierer med type takskifer og takets kompleksitet (takvinkel, gradrenner ecc).

Et skifertak lagt med norsk skifer har sjeldent behov for reparasjoner pga sin høye bruddstyrke og frostsikkerhet. Den tåler svært godt norske vintre og vekten av store snømengder. Å erstatte løsnede eller knekte heller er en enkel sak for fagfolk.

Ja! Snøfangeren festes i lektene samtidig som skiferen monteres og på akkurat samme måte som på tak med andre taksteinstyper (som Zanda etc).

Som regel er det ikke nødvendig å vaske et skifertak. Om en bor et sted hvor klimatiske forhold gir grobunn for mose så kan denne fjernes fra skifertaket av estetiske årsaker. Mosen vaskes enkelt bort med kost og vann eller høytrykkspyler (mosen vokser kun på overflaten).

Et godt lagt skifertak med skifer fra Norge er nærmest evigvarende og vanligvis lengre enn selve byggets levetid. Minera Skifer sin takskifer er naturstein av solide norske bergarter som ikke forvitrer, og det er derfor svært vanlig at gamle skifertak blir gjenbrukt på nye bygg.

Den tradisjonelle metoden er å avslutte med en høyere mønestein på den ene takflaten som lager en overlapp som dekker mønet. Mønebeslag i stål brukes også på skifertak da takrenner, snøfangere etc allerede bryter med den gamle stilen der kun skiferen er synlig. Mønebeslaget festes til en trelekt på mønet. Selve beslaget må tilpasses på forhånd i samme profil som lekten det skal bekle. Se vår moneringsveiledning for takskifer.

Skifermurstein

Ja, så absolutt! Det er få materialer som skaper et så vakkert murverk som skifer med sine sjatteringer i farger og tekstur. Vår skifermurstein har parallelle, rette lag som gjør den svært egnet til tørrmuring. Vi har 5 ulike typer murstein i vårt standardsortiment – fra det mest rustikke uttrykk til det moderne.

En tørrmur bygges ved at mursteinen stables på hverandre tørt, dvs uten å legge støpemasse mellom steinene. Muren forankres og støttes ved å fylle støpemasse bak steinene fortløpende under stabling. Ved store høyder må ytterligere forankring til bakenforliggende konstruksjon vurderes. Se film og monteringsveiledning for hvordan du lager en tørrmur av skifer her.

Råkopp kalles også ofte for tørrmur, og er en type skifermurstein som har 100% naturlige kanter som en følge av sprekker oppstått i fjellet for millioner av år siden. Ofte er disse kantene tilnærmet helt slett og med flotte fargevariasjoner i duse sjatteringer av rødlig, grønlig, sort og hvitt.

Ja, dette er klassikeren over alle klassikere når det kommer til murverk av skifer. Råkopp (også kalt tørrmur) leveres i forskjellige størrelser og egner seg svært godt både til tørrmuring og vanlig muring med mørtelfuger.

Fasadeskifer

Ja! Vår fasadeskifer fra Oppdal og Offerdal er begge vedlikeholdsfri og trenger ingen annen behandling enn spyling/renhold ved behov.

Pris vil variere med monteringsmetode, skifertype og fasadens kompleksitet (vinduer, hjørneavslutninger etc). Som et eksempel vil en skiferfasade montert med overlapp med lys Oppdalskifer koste fra kr 1750,- pr kvm inkludert selve opphengsystemet (skinner og kroker). En ferdig fasade på 50 kvm koster totalt ca 87.000,-. Dette er et varig og vakkert «gjør-det-selv-system» som en ikke trenger håndverker for å utføre. Se hvordan du raskt og enkelt selv kan kle en vegg med fasadeskifer med dette geniale systemet.

Ja! Skifer til fasadekledning finnes i mange forskjellige utførelser. De fleste monteringsmetodene kan like gjerne brukes ute som inne. En innendørs vegg kan også bekles med skiferflis som limes på veggen.

Nei, men du kan gjerne kle en brannmur med fasadeskifer ved å lime den direkte på en godkjent brannmur av Leca eller annen brannmursplate. En av skiferens gode egenskaper er evnen til å magasinere og fordele varme.

Ja, Minera Skifer sine skifertyper tåler salter. Store mengder i fuktig klima kan imidlertid over tid påvirke mineralene og gi en fargeendring i overflaten – en patina. Dette har ingen innvirkning på skiferens tekniske kvalitet, dvs at funksjon, holdbarhet og levetid forblir upåvirket.

For at en skiferfasade skal få en rustfarge må det benyttes en skifertype som kan utvikle en rustpatina.

Montering

Limt skifer løsner ikke om monteringen er riktig utført. Ved å bruk lim beregnet for skifer og ved å følge produsentenes anvisninger (bl.a for temperatur, underlag, limlag, åpen tid for ferdigblandet lim ecc) så får du et varig resultat. Les mer i våre monteringsveiledninger for liming av skifer.

For skiferflis med sagt kant gjelder det samme som keramisk flis. Det er i prinsippet ingen forskjell i montering av disse. Ofte benyttes en fugebredde på ca 5mm. Ved liming av skiferheller med en rustikk, hugget kant så kreves en større fugebredde. Som en tommelfingerregel bør den være halvparten av tykkelsen på selve skiferhellen. Eks: en hugget helle med 30mm tykkelse bør ha en fugebredde på min. 15mm.

Det er ikke å anbefale. En hard sementbasert fugemasse vil ikke gi et holdbart resultat når skiferhellene ligger i løse masser (fugene sprekker og løsner).

Skifer kan limes på betong både innendørs og utendørs, feks på terrasser. Skifer kan legges rett på pidestaller (uten lim/fug) på en uteplass/terrasse. Uteplasser i hagen kan lages med skifer lagt i grus på et underlag som er stabilt og telefritt. Tråkkheller kan legges direkte i plenen med et lag med grus under.  Se våre filmer og monteringsveiledninger for hvordan du tilpasser og moterer skifer. 

Ja, skifer kan limes direkte på vegger av egnet underlag som gips, betong, Leca ecc ute og inne. De kan også skrues på vegg horisontalt eller vertikalt og hvor skiferflisene overlapper hverandre. Skifer kan også mures med mørtelfuger eller uten (tørrmur).  Se våre filmer og monteringsveiledninger for hvordan du tilpasser og moterer skifer.

Vår skifer kan kappes med vinklesliper eller sages med en steinsag med vannkjølt sagblad. Bruddskifer og tråkkheller kan formes med hammer og/eller skiferkniv eller klippes til ønsket form med en skifersaks (leies hos våre forhandlere). Lys Oppdalskifer kan i tillegg risses og knekkes på samme måte som man knekker glassplater.  Se ulike metoder for tilpasning av skifer i denne monteringsveiledningen.  

En trenger kun få og enkle redskaper deriblant hammer, rissenål, meisel, skiferkniv eller vinkelsliper. For å forme bruddheller kommer en langt med en kulehammer. Skiferkniv kan brukes til å finpusse kantene. Skifer kan også enkelt tilpasses med en skifersaks som kan leies/lånes hos våre forhandlere.

En skifersaks er en manuell saks som brukes for å forme bruddheller. Den er svært enkel i bruk, krever ikke strøm og gjør tilpasningen både raskere, enklere og penere. Saksen gjør det mulig å enkelt klippe både rette og buede kanter. Tykkelse på skiferen kan være opp til ca. 20 mm. Du kan leie saksen hos de fleste av våre forhandlere. Slik former du enkelt skifer med en skifersaks.

Fordelen er at selve monteringen er enklere og rimeligere samt at det blir enklere å gjøre endringer i ettertid om behov. Ulempen er at belegningen kan bli mer ustabil og at det kan gro gress i fugene.

Monteringen er mer omfattende enn montering i grus. Fugene kan fuges med en sementbasert fugemasse og belegningen vil tåle større punktbelastning og større vridningskrefter.

Vedlikehold

Ja. Benkeplater i skifer kan gjerne impregneres med et oljebasert impregneringsmiddel som beskytter mot fett og oljeholdige flekker. Vi vil anbefale produkter som er usynlig, dvs som ikke endrer farge og glans på skiferen og godkjent for bruk med næringsmidler, som f.eks Akemi Anti-flekk Nano eller Steinfix 100+.

Nei, skifer må ikke impregneres. For enkelte bruksområder vil det imidlertid være å anbefale, da det gir en beskyttelse mot flekker og smuss samtidig som det letter renholdet. Som eksempel kan en med fordel impregnere benkeplater som er utsatt for fettsøl o.l.

Skifer krever lite – både ute og inne. Utendørs holder det som regel å spyle med en vannslange. Inne benyttes rent vann, eventuelt tilsatt en mild, nøytral såpe (unngå vanlige grønnsåper som ofte har en PH-verdi som ikke er tilpasset naturstein). En gang imellom kan en gå over overflaten med grovrengjøringsmiddel for naturstein. Les mer om vedlikehold av skifer og flekkfjerning her.

Flekker fjernes enkelt med spesialmidler og leveres fra flere produsenter. Akemi olje- og fettfjernepasta fjerner både talg, fett og olje. Organiske flekker fra vin, blod og grønske kan fjernes med Akemi anti-grønn power. Følg produsentens anvisning og nøytraliser skiferen ved å skylle med rent vann etter behandling.  Les mer om vedlikehold av skifer og flekkfjerning her.

Det er både enkelt og miljøvennlig å fjerne gress med kokende vann fra en vannkoker. Dette dreper røttene og hindrer rask oppvekst. En kan også brenne det vekk med en propanbrenner. Det kan også fjernes mekanisk med et rensejern (Fiskars) eller med kjemiske ugressmidler.

Fjerning av mose på et skifertak gjøres med vann og kost eller med en høytrykkspyler. Mosen vokser kun på overflaten.

Fuger kan gjerne etterfylles med samme masse som ved montering av skiferhellene. Til fuger med stor bredde kan det brukes grus eller singel 2-4 mm. Smale fuger kan etterfylles med en tørket og finkornet fugesand. Ugress i fuger kan fjernes med kjemikalier, brennes med en propanbrenner eller fjernes med kokende vann som er den enkleste og mest miljøvennlige metoden.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!