Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Slik lager du en tørrmur av skifer

En tørrmur av skifer i lys grå skifermurstein fra Oppdal

Murstein av skifer gir deg fantastiske muligheter til å gi kjedelige overflater og fasader nytt liv. Velg og vrak blant et stort utvalg skifermurstein som du kan være kreativ med og lage tørrmur av. La den omkranse et blomsterbed, skap en vakker støttemur til skråningen eller en varmende peis.

Her får du en steg for steg beskrivelse og scroller du helt ned nederst kan du se vår episode om tørrmuring med skifer fra Minera Skiferskolen.

En hage med skifertrapp og en lav tørrmur av skifermurstein.
Lys Oppdalskifer murstein, tråkkheller og massive naturtrinn

Hvor mye murstein trenger du til tørrmur?

Hvor mye murstein du trenger kommer an på type mur, om det er en peis med mange hjørner eller en rett lang mur feks. Ha litt ekstra med stein slik at du har litt å velge i, et minimum er å ha 10% mer murstein enn størrelsen på det ferdige murverket.

Velg riktig størrelse på mursteinen

Liten

Velges der en har en begrenset plass og hvor lavere vekt spiller en rolle. Som en følge av steinens smale dybde, vil variasjonen i både lengder og høyder være mer begrenset. Her må du alltid bakstøpe.

Mellomstor

En veldig anvendelig størrelse som både gir et flott estetisk uttrykk og stødighet. Den er egnet til forblending ute og inne, fasader, peiser, vegger og annet murverk. Denne bakstøpes som regel.

Stor

En kraftig skifermurstein som kan velges der det ikke foreligger begrensninger med tanke på plass eller vekt. Den brukes til murt forblending og forstøtningsmurer utendørs. Med stor dybde følger det at både lengder og høyder blir meget varierte og en oppnår et solid og røft uttrykk. Størrelsen kan også brukes som mindre forstøtningsmur og bakfylles med løse/drenerende masser.

Et bilde av mange bigbags med tørrmur av skifer. Mursteinen står oppe på fjellet i skiferbruddet.

Forarbeid før tørrmuringen

 1. Klargjør grunnen og sett opp en saling (rettesnor å mure etter)
 2. Tøm sekken eller kassen og legg mursteinen utover så du får en god oversikt over utvalget
 3. Legg til side potensielle hjørnesteiner
 4. Sorter litt grovt på dybde og benytt de dypeste steinene i bunn

Tørrmuring

 1. Steinene skal mures i «forbandt», det vil si at alle vertikale linjer skal brytes. Pass også på å ikke ha samme høyde på skiftet hele veien i lengderetningen. Bryt den horisontale linjen etter 3-5 steiner.
 2. Visflaten er som regel noe skrå. Legg steinen med den bredeste siden ned (i bunn).
 3. En stein som er tykk og som skrår mye bør alltid spaltes (deles i høyde) en eller flere ganger for å fjerne noe av skråen.
 4. Tørrmur skal i all hovedsak brukes som den er på lengden. Ved tilpasning på lengde kan den fort komme til å kløver seg (dele seg selv i de naturlige lagene). Dersom du må dele en stein anbefales det å bruke vinkelsliper – enten ved å skjære helt igjennom eller ved å lage et spor for deretter å knekke steinen (kalt hogging). Ved hogging så er tommelfingerregelen å alltid ta av minimum det dobbelte av steinens tykkelse.
 5. Ved muring med bakstøp er det viktig å koste av steinens bakside slik at mørtelen binder godt. Det er også viktig å ikke mure for mye i slengen.

Avdekning på tørrmuren

Det er viktig å sette på avdekning på toppen av muren for å hindre vanninntrenging i muren som kan føre til salt- og kalkutslag samt frostsprengning.

 1. Velg en størrelse (tykkelse og utstikk) som harmonerer med selve muren.
 2. Du tilpasser enkelt lengden ved hjelp av hogging (rissing/knekking). Tommelfingerregelen er å alltid ta av minimum det dobbelte av steinens tykkelse.
 3. Det er svært viktig med full limdekning. Dette sikres best ved å dobbeltlime, dvs å påføre lim både på avdekningens bakside og på toppen av muren.
 4. Sørg for god/riktig vannavrenning. På en dobbeltsidig mur lager du en dryppnese ved å skjære et spor i utstikket slik at vann ikke renner inn i muren. På en enkel mur monterer du avdekningen med litt fall utover for god avrenning.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!