Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Så gör du en torrmur av skiffer

En tørrmur av skifer i lys grå skifermurstein fra Oppdal

Mursten av skiffer erbjuder fantastiska möjligheter att få tråkiga ytor och fasader att komma till liv. Välj mellan ett brett utbud av mursten att bli kreativ med. Låt den omringa en blomsterbädd, skapa en vacker stödmur för sluttningen eller en värmande öppen spis.

Här får du en steg-för-steg-beskrivning och scrollar du längre ner kan du se vårt avsnitt om torrmurning med skiffer från Minera Skifferskola.

En trädgård med skiffertrappor och en låg torrmur vägg av skiffertegel.

Mängden skiffer:

Hur mycket mursten du behöver beror på typen av mur, om det är en öppen spis med många hörn eller en rak lång mur t.ex. Ta lite extra sten så att du har lite att välja mellan, minst 10% mer än de kvadratmeter du behöver täcka.

Storleksval:

Liten

Väljer man om man har ett begränsat utrymme och där lägre vikt har betydelse. På grund av stenens smala djup kommer variationen i både längd och höjd att vara mer begränsad. Denna bakgjuter man alltid.

Medelstor

En mycket användbar storlek som ger både ett stort estetiskt uttryck och ståndaktighet. Den är lämplig för både utsida och insida, fasader, eldstäder, väggar och andra murverk. Denna mur bakgjuter man i regel.

Stor

En kraftfull skiffersten som kan väljas där det inte finns några begränsningar när det gäller utrymme eller vikt. Den används för muromgärdade väggar utomhus. Stort djup resulterar i att både längder och höjder blir mycket varierande och man uppnår ett rejält och grovt uttryck. Storleken kan även användas som en mindre uppstöttande mur och fyllas på baksidan med dränerande massor.

Många bigbags med mursten av skiffer. Teglet står uppe på berget i skifferbrottet.

Förberedelse

 1. Förbered grunden och placera ut i rätt ordning (först riktsnöre och sen murning).
 2. Töm big-bagen eller lådan och lägg ut murstenarna så du får en överblick.
 3. Lägg potentiella hörnstenar åt sidan.
 4. Gör en grov sortering gällande djupet på stenarna och börja med de djupaste i botten.

Murning

 1. Stenarna ska muras i ”förband”, det vill säga att alla vertikala linjer bryts. Var också försiktig så att du inte har samma höjd på skiften hela vägen i längsgående riktning. Bryt den horisontella linjen efter 3-5 stenar.
 2. Som regel är visytan något vinklad. Lägg stenen med den djupaste sidan nedåt i botten.
 3. En sten som är tjock och väldigt vinklad mycket bör alltid delas (delas på höjden) en eller flera gånger för att ta bort en del av vinkeln.
 4. Torrmur bör huvudsakligen användas som den är i längd. När den justeras i längd kan den snabbt komma att dela sig i klovlagren (dela sig i de naturliga lagren). Om du behöver dela en sten rekommenderas att använda en vinkelslip – antingen genom att såga hela vägen igenom eller genom att göra ett spår och sedan knäcka stenen (kallas hugging). Vid huggning är tumregeln att alltid ta det dubbla mot stenens tjocklek.
 5. Vid murning med bakgjutning är det viktigt att borsta av baksidan av stenen så att murbruket fäster ordentligt. Det är också viktigt att inte mura för mycket åt gången.

Avtäckning

Det är viktigt att lägga en avtäckning ovanpå muren för att förhindra vatteninträngning i muren som kan leda till salt- och kalkgenomträngning samt frostsprängning.

 1. Välj en storlek (tjocklek och överhäng) som harmoniserar med själva muren.
 2. Du kan enkelt justera längden genom att hugga eller kapa stenen med en vinkelslip. Tumregeln är att ta minst det dubbla av stenens tjocklek, framförallt vid huggning
 3. Det är mycket viktigt med full limtäckning under avtäckningen. Detta säkerställs bäst genom dubbellim, dvs. applicera lim både på undersidan av avtäckningen och ovanpå muren.
 4. Se till att vattenavrinningen är god. På en dubbelsidig mur, gör en droppnäsa genom att skära ett spår i överhänget på avtäckningen (undersidan) så att vatten inte rinner in i muren. Montera avtäckningen med ett litet fall för bra avrinning på en ensidig mur.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!