Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

FAQ – vanliga frågor

I allmänhet om skiffer

Den har obegränsad livslängd. För att en natursten ska ha lång livslängd, måste den ha en mineralsammansättning som gör den väderbeständig. Vår skiffer består av mycket hållbara mineraler. I tillägg har den en mineralstruktur som är tät och som därmed styrker de tekniska egenskaperna. Våra skiffertyper ligger i topp 10 i världen med tanke på hållbarhet.

Vår skiffer kommer från Norge och Sverige och all produktion görs lokalt av våra stenhuggare. Skiffer klyvs för hand i sina naturlige klov, till skillnad från t.ex. marmor och granit som delas maskinellt i plattor med en multiblad-såg. Med en livslängd på> 100 år blir skiffer ofta ett rimligare alternativ, livslängdskostnadsmässigt. Installeringskostnaden är i stort sett lika oavsett om man väljer skiffer eller ett billigare material.

Skiffer är ett 100 % naturmaterial. Vår skiffer från Offerdal och Oppdal består alla av mycket hållbara mineraler som kvarts, fältspat och glimmer. Mineralerna har en fördelaktig struktur som är tät och som ytterligare styrker dess kvaliteter. Sammansättningen av sand och lera i älvar och på havsbotten har genom tryck och temperatur blivit omvandlad till bergarten skiffer efter flera hundra miljoner år.

Du sparar miljön på mer än 700% ökning CO2-utsläpp kontra en keramisk kopia. Äkta skiffer kan du få levererat i fallande längder som skapar ett vackert flytande uttryck. Detta format kan du inte få i keramiska kopior. Att välja lokalt äkta skiffer stöttar också bärkraftig produktion och lokal värdeskapning.

Kvaliteten på de skandinaviska skiffertyperna är extremt hög. Det är gamla bergarter där tid, tryck, temperatur och omvandling har utvecklat skiffertyperna till solida material. Istider har också bidragit till att rensa bort mycket av de yngre och svagare bergarterna som ursprungligen låg ovanpå skiffern vi har i dag. De flesta skifferty-perna från andra världsdelar är yngre, de har inte blivit utsatta för temperatur, tryck och omvandling på samma sätt som de skandinaviska skiffertyperna. Skandinavisk skiffer är i tillägg kortrest och till stor del handarbetad – något som tillsammans ger den ett rekordlågt miljöavtryck.

Minera Skiffer har två skifferbrott, ett i Sverige och ett i Norge.  Skiffer från Offerdal i Jämtland är mörkgrå, skiffer från Oppdal är ljusgrått.

Ja, skiffer är 100%-igt naturmaterial. För flera hundra miljoner år sedan sjönk sediment av sand, lera och grus till havets botten. Här blev den sammanpressad i lager innan den under högt tryck blev till skiffersten. Vår skiffer är hämtad ur norska och svenska fjäll och förädlade av lokala stenhuggare alldeles vid foten av våra skifferbrott.

Ja, kortrest skiffer från Norden har ett extremt lågt klimatavtryck. Det är 100%-igt naturmaterial som bearbetas i hög grad för hand, kräver minimalt med underhåll, är evigt och kan återanvändas.

Offerdalsskiffer är en kvartsit av bergartstypen Fältspat Metasandsten. Ljus Oppdalsskiffer är en medelkornigt gneisglimmerskiffer av bergartstypen kvartsitskiffer.

Nej, skiffer måste inte impregneras. För bruksområden kan det ändå vara att rekommendera, då det ger ett skydd mot fläckar och smuts samtidig som det underlättar renhållningen. T.ex. kan man med fördel impregnera bänkskivor som utsätts för fettfläckar och dylikt.

Ja, skiffer har mycket hög böjhållfasthet. För att köra personbil på skiffer i cementbruk eller på betongplatta bör hällarna ha en tjocklek på minst 2cm. Om skiffret läggs i grus bör underlaget vara stabilt, ordentligt packat och tjälfritt, och hällarna bör ha en tjocklek på minst 4 cm.

Nej. Våra skiffertyper i naturyta är 100% halksäkra (har högsta klassificering) och passar därför mycket bra utomhus på t.ex. terrasser, trappor och liknande. Vi levererar även skiffer med bearbetade ytor som också är halksäkra. Alla våra skifferytor är testade och halksäkerheten är dokumenterad med R-tal som är en standard för testning av halksäkerhet och som bl.a. används för keramiska hällar. Se våra produktdatablad för testresultat.

Ja. Vår skiffer från Oppdal och Offerdal är båda 100% frostsäkra och är därför mycket lämpliga i ett tufft nordiskt klimat. Porositeten i ett material beräknas genom att man mäter maximal mängd vatten som det drar till sig. Generellt är porösa material med hög vattenupptagning de svagaste och minst hållbara. Vår skiffer har en vattenupptagning som ligger långt under det som den europeiska standarden anger som gräns för frostsäkerhet (NS-EN 12326-1: vattenabsorbtion ≤ 0,6). Se alla testresultat i våra produktdatablad här.

Ja. Våra skiffertyper tål vatten och kan monteras i bassäng, fontäner och liknande. Med en väldigt låg vattenabsorbtion är den därför också 100% frostsäker.

Ja. Vår skiffer är halksäker och tål fukt , salter, sulfat och klor från en pool eller bassäng. Offerdalsskiffer är särskilt lämplig (dokumenterat) och har, i stor utsträckning använts för detta ändamål i Europa i tiotals år. Våra skiffersorter kan alla användas både i själva poolen/bassängen och runt om. Ljus Oppdalsskiffer bör undvikas i själva övergången mellan vatten och luft.

Ja. Man kan dra värmeslingor ute under skiffer som är limmat på betong eller lagt i grus. Då behövs isolering under värmeslingan. Det finns isoleringsmattor med förinstallerade värmeslingor,  speciellt framtagna för detta ändamål.

 

Nej. Skiffer med naturyta tål broddar. På golv där ytan antingen är borstad eller slipad vill vi dock avråda användning av broddar.

Ja, Minera Skiffers skiffertyper tål salt. Stora mängder i fuktiga klimat kan dock över tid påverka minera-lerna och ge en färgförändring i ytskiktet – en patina. Detta har ingen inverkan på skiffrets tekniska kvalitet, dvs att funktion, hållbarhet och livslängd förblir opåverkad.

För att en skiffer ska få en rostfärg måst en skiffertyp, som kan utveckla en rustpatina, användas.

Oregelbunden skiffer

Ja! Våra skiffertyper är gamla nordiska bergarter som både är halkfria, frostsäkra, har hög böjhållfasthet och tål därför ett tufft nordiskt klimat mycket bra. Oregelbunden skiffer kan därför användas både inomhus och utomhus.

Oregelbunden skiffer utomhus kan läggas i murbruk, limmas på betongplatta, läggas i sand/grus eller på piedestaler. Här hittar du våra detaljerade instruktioner och filmer för anpassning och läggning av trädgårdsskiffer.

Oregelbunden skiffer från olika leverantörer varierar mycket när det gäller storlek, utseende och kvalitet. När man jämför priser bör man därför ta reda på den önskade hällens storlek (antal hällar per kvm), utseende, frostsäkerhet och ytans jämnhet. T.ex. så kostar Ljus Oppdalsskiffer från Minera från ca kr 290 – 340 pr. m2.

Ja, kärt barn har många namn. Oregelbunden skiffer och Trädgårdsskiffer är samma sak. Karakteristiskt för hällarna är att de har en oregelbunden kant och levereras i storlekar från små till extra stora. De kan läggas både utomhus och inomhus.

Ja! Våra skiffertyper är halkfria och tål nordiskt klimat och passar ypperligt till trappor. Oregelbunden skiffer kan limmas på ytan av en betongtrappa och sen fogas.

Skiffergolv

Absolut! Skiffer passar perfekt över elektrisk eller vattenburen golvvärme med sin höga värmekapacitet (förmåga att lagra värme) och konduktivitet (förmåga att leda värme). Ett skiffergolv med värmekablar kommer hålla värmen och fördela den jämnt – något som ger ett mycket behagligt inomhusklimat.

Ja. Vår skiffer är många hundra miljoner år gamla bergarter som har överlevt många istider. Den tål därför vatten väldigt bra och passa prefekt i badrum under förutsättning att montering och underarbete utförs fackmannamässigt i förhållande till fall mot avlopp etc. Se monteringsanvisning för limning av skiffer.

Ja, skiffergolv kan limmas direkt på väggar med underlag som gips, betong, Leca etc. ute och inne. Det kan också skruvas på vägg horisontalt eller vertikalt och där skifferhällarna överlappar varandra. Läs mer om läggning på Minera Skifferskolan.

Ja. En av skiffrets många goda egenskaper är förmågan att magasinera och fördela värme. En brandvägg kan kläs med skiffer genom att limma hällar eller oregelbunden skiffer direkt på den godkända brandväggen (skiffret i sig är inte ett godkänt brandväggsmaterial).

Ja, alla våra skiffertyper har egenskaper som gör att de håller sig fina i åratal också i vårt tuffa klimat, utan något som helst underhåll förutom att spola/tvätta. På en terrass med grill/utekök kan impregnering under-lätta renhållningen och på så sätt undvika fläckar. Läs mer om underhåll av skiffer här.

Skiffergolv kan läggas löst i grus. Skiffergolv kan limmas på gjuten betongplatta. Skiffergolv kan läggas direkt på piedestaler som antingen sätts löst på en betongplatta eller i grus. Detta är en mycket enkel installering som varken kräver lim eller fog. Lär dig allt om att lägga skiffer med våra filmer och monteringsanvisningar.

Skiffertak

Takskiffer skruvas eller spikas på trälekt som är monterad horisontalt och vertikalt med avstånd som är anpassat till storleken på takskiffern. Läkten tillgodoser god ventilation mot undertaket. Takskiffer från Minera Skifer har färdigborrade hål anpassade till läktavstånden.

Priset varierar med typen av takskiffer och takets komplexitet (takvinkel etc.).

Ett skiffertak lagt med norsk skiffer har sällan behov av reparationer pga. sin höga böjhållfasthet och frostsäkerhet. Den tål enkelt norska vintrar och vikten av stora snömängder. Att ersätta lösa eller knäckta hällar är en enkel sak för hantverkaren.

Ja, det kan man. Snörasskyddet fästs i läkten samtidigt som skiffret monteras och på samma sätt som på tak med andre takstenstyper (Tegel etc.).

Som regel behöver du inte tvätta skiffertak. Om du bor på en plats där klimatet främjar tillväxt av mossa så kan den tvättas bort av estetiska skäl. Mossan tvättas bort med borste och vatten eller högtryckstvätt.

Ett korrekt lagt skiffertak med skiffer från Norge är nästintill evigt och håller vanligtvis längre än själva husets livstid. Minera Skiffers takskiffer är natursten av solida norska bergarter som inte vittrar, och därför är det vanligt att gamla skiffertak återanvänds på nya byggnationer.

Den traditionella metoden är att avsluta med en högre nock sten på den ena takytan som då skapar en överlappning som täcker nocken. Nockbeslag i stål används också på skiffertak då takrännor, snörasskydd etc. redan bryter mot den gamla stilen där endast skiffret är synligt. Nockbeslaget fästs på en träläkt. Själva beslaget måste anpassas på förhand i samma profil som läkten den ska beklä.

Skiffermursten

Ja, absolut! Det är få material som skapar ett så vackert murverk som skiffer, med sina olika nyanser i färg och textur. Vår mursten av skiffer har parallella, raka lager som gör den mycket lämplig för torrmurning. Vi har 5 olika typer mursten i vårt standardsortiment – från det mest rustika uttrycket till det moderna.

En torrmur byggs genom att murstenen staplas på varandra torrt, dvs utan att lägga bruk mellan stenarna. Muren förankras och stöttas genom att fylla med bruk bakom stenarna löpande under stapling. Vid högre murar måste ytterligare förankring till bakomliggande konstruktion värderas. Se film och monteringsanvisningar för hur du bygger en torrmur av skiffer här.

Råkopp (också kallad torrmur) är en typ av skiffermursten som har 100% naturliga kanter som ett resultat av sprickor som uppstått i fjället för miljoner år sedan. Ofta är dessa kanter närmast helt släta med vackra färgvariationer och mjuka nyanser av röd och grönaktig, svart och vit.

Ja, detta är klassikern av alla klassiker när det kommer till murverk av skiffer. Råkopp (också kallad torrmur) levereras i olika storlekar och passar bra både till torrmurning och vanlig murning med brukfogar.

Skifferfasad

Ja! Vår fasadskiffer från Oppdal och Offerdal är båda underhållsfria och behöver ingen annan behandling än avspolning/rengöring vid behov.

Priset varierar med monteringsmetoden, skiffertyp och fasadens komplexitet (fönster, hörnavslutningar etc.). T.ex. kommer en skifferfasad monterad med överlapp med ljus Oppdalsskiffer kosta från kr 1750,- pr. kvm inkluderat själva upphängningssystemet (skenor och krokar). En färdig fasad på 50 kvm kostar totalt ca. 87 000, -.

Det här är ett varaktigt och vackert «gör-det-själv-system» som man inte behöver hantverkare för att utföra. Se hur du snabbt och enkelt kan klä en vägg med fasadskiffer själv med detta geniala system.

Ja, det kan man. Skiffer till fasadbeklädnad finns i många olika utformningar. De flesta monteringsmetoderna kan användas både ute och inne. En inomhusvägg kan också kläs med skiffergolv som limmas på väggen.

Nej, men du kan klä en brandvägg med fasadskiffer genom att limma den direkt på en godkänd brandvägg av Leca eller annan brandväggsplatta. En av skiffrets goda egenskaper är förmågan att lagra och fördela värme.

Ja, Minera Skiffers skiffertyper tål salt. Stora mängder i fuktiga klimat kan dock över tid påverka minera-lerna och ge en färgförändring i ytskiktet – en patina. Detta har ingen inverkan på skiffrets tekniska kvalitet, dvs att funktion, hållbarhet och livslängd förblir opåverkad.

För att en skifferfasad ska få en rostfärg måst en skiffertyp, som kan utveckla en rustpatina, användas.

Montering

Limmad skiffer lossnar inte om monteringen är korrekt utförd. Genom att använda lim anpassat för skiffer och genom att följa producentens anvisningar (bl.a. gällande temperatur, underlag, limsort etc.) så får du ett bestående resultat. Läs mer i vår monteringsanvisning för liming av skiffer.

För skiffergolv med sågad kant gäller samma som keramiskt golv. Det är i princip ingen skillnad i montering av dessa två. Ofta väljs en fogbredd på ca 5mm. Vid limning av skifferhällar med en rustik, huggen kant så krävs en större fogbredd. En tumregel är att den bör vara hälften av tjockleken på själva skifferhällen. T.ex.: en huggen häll med en tjocklek på 30mm bör ha en fogbredd på min. 15mm.

Det rekommenderar vi inte. En hård cementbaserad fogmassa kommer inte att ge ett hållbart resultat när skifferhäl-larna ligger i lösa massor (fogarna spricker och lossnar).

Skiffer kan limmas på betong både inomhus och utomhus, t.ex. på terrasser. Skiffer kan läggas direkt på pie-destaler (utan lim/fog) på en uteplats/terrass. Uteplatser i trädgården kan anläggas med skiffer lagt i grus på ett underlag som är stabilt och tjälfritt. Trampsten kan läggas direkt på gräsmattan med ett lager med grus under.  Se våra filmer och monteringsanvisningar för hur du anpassar och monterar skiffer.

Ja, skiffer kan limmas direkt på väggar med rätt underlag som gips, betong, Leca etc. ute och inne. Det kan också skruvas på vägg horisontalt eller vertikalt där skifferhällarna överlappar varandra. Skiffer kan också muras med eller utan brukfogar (torrmur).  Se våra filmer och monteringsanvisningar för hur du anpassar och monterar skiffer.

Vår skiffer kan kapas med vinkelslip eller sågas med en stensåg med vattenkylt sågblad. Oregelbunden skiffer och trampstenar kan formas med hammare och/eller skifferkniv eller klippas till önskad form med en skiffersax (hyrs hos någon av våra återförsäljare). Ljus Oppdalsskiffer kan även ristas och knäckas på samma sätt som man skär glasskivor. Se olika metoder för att anpassa skiffer i denna installationsguide.

Man behöver få och enkla redskap som hammare, ritsnål, mejsel, skifferkniv eller vinkelslip. För att forma oregelbunden skiffer kommer man långt med en kulhammare. Skifferkniv kan användas för att finputsa kan-terna. Skiffer kan också enkelt anpassas med en skiffersax som kan hyras hos några av våra återförsäljare.

En skiffersax är en manuell sax som används för att forma oregelbunden skiffer. Den är väldigt enkel att an-vända, kräver inte ström och gör anpassningen både snabbare, enklare och snyggare. Saxen gör det möjligt att enkelt klippa både räta och svängda kanter. Tjockleken på skiffret kan vara upp till ca. 20 mm. Du kan hyra saxen hos några av våra återförsäljare. Se hur du  enkelt anpassar skiffer med en skiffersax här.

Fördelen är att själva läggningen blir enklare och att det blir enklare att göra ändringar i efterhand om det behövs. Nackdelen är att det kan bli mer instabilt och att gräs kan växa i fogarna.

Monteringen är mer omfattande än att lägga i grus. Fogarna kan fogas med en cementbaserad fogmassa och hällarna kommer tåla högre punktbelastning och större vridmoment.

Underhåll

Ja. Bänkskivor av skiffer kan med fördel impregneras med ett oljebaserat impregneringsmedel som skyddar mot fett och oljebaserade fläckar. Vi rekommenderar produkter som är osynliga, d.v.s. som inte ändrar färgen eller glansen på skiffret och som är godkänt för användning med livsmedel, t.ex. Akemi Anti-fläck Nano eller Stenfix 100+.

Nej, skiffer måste inte impregneras. För bruksområden kan det ändå vara att rekommendera, då det ger ett skydd mot fläckar och smuts samtidig som det underlättar renhållningen. T.ex. kan man med fördel impregnera bänkskivor som utsätts för fettfläckar och dylikt.

Skiffer kräver lite – både ute och inne. Utomhus räcker det som regel att spola med en vattenslang. Inomhus används rent vatten, eventuellt med en mild, neutral såpa (undvik vanlig grön såpa som ofta har ett PH-värde som inte är anpassat för natursten). Då och då kan man rengöra ytan med ett grovrengöringsmedel anpassat för natursten. Läs mer om underhåll och fläckborttagning här.

Fläckar får du enklast bort med special medel som finns hos olika tillverkare. Akemi olja- och fettborttagningspasta tar bort både stearin, fett och olja. Organiska fläckar från vin, blod och grönska kan avlägsnas med Akemi antigrön power. Följ tillverkarens anvisning och neutralisera skiffret genom att skölja med rent vatten efter behandling.  Läs mer om underhåll och fläckborttagning här.

Det är både enkelt och miljövänligt att rensa ogräs med kokande vatten. Detta dödar rötterna och hindar snabb tillväxt. Man kan också bränna bort det med en propanbrännare. Det kan också tas bort mekaniskt med ett rensjärn (Fiskars) eller med kemiska ogräsmedel.

Mossan tas bort med vatten och en kvast eller med en högtryckstvätt. Mossan växer endast på ytan.

Fogar kan gärna efterfyllas med samma massa som vid läggning av skifferhällarna. Till fogar med stor bredd kan man använda grus eller singel 2–4 mm. Smala fogar kan efterfyllas med torkad och finkornig fog sand. Ogräs i fogarna kan tas bort med kemikalier, brännas med en propanbrännare eller med kokande vatten som är det enklaste och mest miljövänliga sättet.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!