Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Tips för limning av skiffer – inomhus och utomhus

Nærbilde av et sifergulv med smale skiferfliser. en skinnstol står i hjørnet.

I princip är det liten eller ingen skillnad på monteringen av skiffer jämfört med keramiska plattor eller betongplattor.

Skiffer monteras på golv/väggar inne, eller på en gjuten yta ute, med ett lim eller murbruk speciellt avsedd för natursten. Skiffer kan också läggas löst som hällar i grus/sand.

Använd lim/fog för natursten från välrenommerade leverantörer

Det finns en stor skillnad i egenskaperna hos olika typer av lim, fogmassor, impregneringar etc.

Se till att produkter speciellt utformade för natursten väljs, oavsett om du ska lägga ytan själv eller hantverkare gör jobbet.

Fråga dina leverantörer om råd! Flera har lång erfarenhet av skandinavisk skiffer och vissa har också tagit fram egna monteringsanvisningar specifikt för vår skiffer.

Limning av skiffer – inomhus och utomhus

Tips 1: Se till att du har ett bra fall mot avlopp i våtrum!

I våtrum, och särskilt i ett badrum med duschar direkt på golvytan, är det viktigt att se till att man har ett bra fall mot avloppet så att vatten inte blir liggandes under lång tid varken på ytan eller i betongskiktet.

Obs: Detta gäller lika mycket för fallet på själva undergolvet – inte bara på ytan!

Vatten kan tränga in i fogarna, och med otillräckligt fall mot avlopp i undergolvet kan vattnet ligga kvar på membranet och börja rinna bort från avloppet på betongskiktet.

Fukt kan alltså finnas kvar över tid tills den antingen pressas upp eller torkar upp som ånga/kondens. Detta kan leda till fuktpenetration i skiffern och orsaka sköldar och missfärgning.

Tips 2: Var noga med full limtäckning!

Genom att se till att hela hällens undersida är täckt med lim undviker du håligheter som möjliggör fuktrörelse och därmed risken för missfärgning.

Vi rekommenderar därför att skiffern är dubbellimmad, det vill säga både ytan som ska monteras och undersidan av hällen appliceras med lim.

Tips 3: Kontrollera markförhållandena för eventuellt fuktinflöde.

I princip gäller samma ”regel” både inomhus och utomhus: Undvik alla risker för vattenansamling, och i detta sammanhang är underarbetet minst lika viktigt som ytan.

Kontrollera markförhållandena och möjliga källor till fuktinflöde även utomhus.

Se till att dränering leder bort eventuell fuktansamling från skiffern med bra underarbete.

En skiferbelagt terrasse med svømmebasseng og drivhus. Skiferflisene er grå.
Limmad Offerdalskiffer utomhushällar på betongplatta.

Utomhus kommer skiffer, liksom andra naturmaterial som trä, att ändra karaktär med tiden. Värme, ljus och fuktighet ger en patina som betonar att det är ”The real deal”.

Skiffer åldras med värdighet, och ”åldrandeprocessen” har ingen inverkan på skifferns styrka och tekniska egenskaper. Den kommer att vara för evigt.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!