Jump to main content Jump to navigation Jump to footer
Portrettbilde av Bertil Andersson, steinhugger hos Minera Skiffer Offerdal

– Det är trevligt att kunna arbeta med att producera ett material som både är viktigt för din hemstad, och inte minst väldigt trevligt att titta på.

Om du är född och uppvuxen i Lien, cirka en mil norr om Offerdal i Jämtland, är det naturligt att skiffer blir en del av ditt liv. Det var det i alla fall för Bertil.

Möjligheter

Dag efter dag, år efter år, kan tusentals människor gå över Offerdalsskiffern. Där kommer den att lämnas lika vacker och opåverkad av belastningar som tung trafik, vatten, syra och klimatförändringar kan utgöra.

Offerdalsskiffer är idealisk för allt från golv- och badrumsplattor, trappsteg eller pooler. Vill du skapa lite extra magi? Använd den utomhus på fasaden och njut av synen när Offerdalsskiffern visar sin förmåga att reflektera färg och ljus under olika årstider och tider på dagen.

En hall med grå skiffer i hallen. Offerdals skifferklinker på golvet ger en kontrast till vita släta väggar.
Skifferplattor i naturyta i entréhallen | Offerdalsskiffer
En stuga med mörka timmerväggar och en stor fåtölj. På golvet ligger grå oregelbunden Offerdalsskiffer.
Oregelbunden skiffer som golv inomhus är vackert och hållbart | Offerdalsskiffer

Ursprung

I Offerdal domineras landskapet av långsträckta skogar och sjöar. Ändå har skiffern från berget gett lokalbefolkningen ett viktigt levebröd sedan slutet av 1940-talet.

Som i både Otta och Oppdal är vi i Offerdal också angelägna om att förädla skiffern i omedelbar närhet av stenbrottet. På så sätt kan Offerdalsskiffern fortsätta att skapa viktigt värde lokalt samtidigt som miljön räddas från bördan av en lång transportsträcka.

Livscykel

Efter 650 miljoner år i ett med naturen har skiffern från Offerdal uppnått en styrka och uthållighet som imponerar även de mest härdiga av oss.

Offerdalsskiffern är mycket lämplig där andra naturmaterial inte är lämpliga. Extrema belastningar som tung trafik, frost och klimatförändringar biter inte på skiffern från Jämtland som trots sin bevisade styrka fortfarande är mycket vacker att titta på – i många generationer framöver.

2 män som arbetar med natursten i Offerdals skifferbrott.

Projekt 

I strävan att bygga för att nå målen i Parisavtalet och målen för klimatneutralitet är det viktigt att välja material med lägsta möjliga miljöpåverkan.

Henning Larsen Arkitekt valde just Offerdalsskiffer utifrån det låga miljöavtrycket när de ritade Nordea Banks nya huvudkontor i Köpenhamn. Projektet med grön prestige belönades då också med högsta möjliga miljöcertifiering; LEED Platina.

Skifferplattor av Offerdalskiffer på golv och vägg i Nordeas nya huvudkontor i Köpenhamn.
Nordea HQ, Köpenhamn, Danmark | Henning Larsen Architects
Skifferplattor av grå skiffer från Offerdal och ljusgrå skiffer från Oppdal i en skulpturfontän på Kistefos Museum.
Kistefos Museum, Norge | Artist: Jeppe Hein
Fasadskivor i grå Offerdalskiffer på en modern fasad på Van abbe museet i Nederländerna.
Van Abbemuseum, Eindhoven, Nederländerna | Arkitekt: Abel Cahe

Fasaden med Offerdalsskiffer på Van Abbemuseums samtidskonstmuseum i Nederländerna ger dig en imponerande syn där fasaden förändras med ljuset under hela dagen.

Offerdalsskifferns vågiga och ljusreflekterande yta är ett litet konstverk i sig, vilket konstnären Jeppe Hein lyfte fram i sin skulptur ”Vägen till tystnad” som du kan beundra i skulpturparken på Kistefos Museum.

Som människor är vi väl ”förbundna” till naturen och vi gillar att omge oss med den. Skiffer är ett levande material som åldras med värdighet och ger värme till en inredning. Kanske är detta en del av anledningen till att kända spahotell som Copperhill Mountain Lodge, Palanga Design and Spa Hotel och Falkenberg Strandbad har använt Offerdalsskiffer i olika former och i allt från barer och receptioner, till pooler, bastur och eldstäder?

Skifferplattor av grå skiffer på golv från Offerdal i modernt rum med trä vid Uppsala universitet.
DTU Life Science and Bioengineering, Köpenhamn, Danmark | Christensen & Co. Architects + Rørbæk of møller Arkitekter
En stor eldstad i tegel av grå Offerdalsskiffer monterad som torrmur på Copperhill Mountain Lodge.
Copperhill Mountain Lodge, Åre, Sverige | Arkitekt: AIX og Bohlin, Cywinski Jackson
Offerdal utomhusplattor av grå skiffer som bildar ett mönster på det nya stora torget i Trondheim.
Torget i Trondheim, Norge | Agraff Arkitektur

Konst och hållbarhet ligger också till grund för att bland annat Offerdalsskiffern valdes till den stora torgytan på Torget i Trondheim. Skiffern bildar ett mönster inspirerat av Tröndersk mönstertradition och designades av konstnären Edith Lundebrekke.

Ett torg ska vara ett levande och pulserande stadsrum och kräver starka material! Östersunds torg, belagt med Offerdalsskiffer, används till allt från torghandel och konserter till pulkaåkning och skidåkning.

Celsius, Uppsala Science Park, Sverige | White Arkitekter
Hubben, Uppsala Science Park, Sverige | White Arkitekter

Vanliga frågor om skiffer

Den har obegränsad livslängd. För att en natursten ska ha lång livslängd, måste den ha en mineralsammansättning som gör den väderbeständig. Vår skiffer består av mycket hållbara mineraler. I tillägg har den en mineralstruktur som är tät och som därmed styrker de tekniska egenskaperna. Våra tre skiffertyper ligger i topp 10 i världen med tanke på hållbarhet.

Vår skiffer kommer från Sverige och Norge och all produktion görs lokalt av våra stenhuggare. Skiffer klyvs för hand i sina naturlige klov, till skillnad från t.ex. marmor och granit som delas maskinellt i plattor med en multiblad-såg. Med en livslängd på> 100 år blir skiffer ofta ett rimligare alternativ, livslängdskostnadsmässigt. Installeringskostnaden är i stort sett lika oavsett om man väljer skiffer eller ett billigare material.

Skiffer är ett 100 % naturmaterial. Vår skiffer från Offerdal, Otta och Oppdal  består alla av mycket hållbara mineraler som kvarts, fältspat och glimmer. Mineralerna har en fördelaktig struktur som är tät och som ytterligare styrker dess kvaliteter. Sammansättningen av sand och lera i älvar och på havsbotten har genom tryck och temperatur blivit omvandlad till bergarten skiffer efter flera hundra miljoner år.

Du sparar miljön på mer än 700% ökning CO2-utsläpp kontra en keramisk kopia. Äkta skiffer kan du få levererat i fallande längder som skapar ett vackert flytande uttryck. Detta format kan du inte få i keramiska kopior. Att välja lokalt äkta skiffer stöttar också bärkraftig produktion och lokal värdeskapning.

Kvaliteten på de skandinaviska skiffertyperna är extremt hög. Det är gamla bergarter där tid, tryck, temperatur och omvandling har utvecklat skiffertyperna till solida material. Istider har också bidragit till att rensa bort mycket av de yngre och svagare bergarterna som ursprungligen låg ovanpå skiffern vi har i dag. De flesta skifferty-perna från andra världsdelar är yngre, de har inte blivit utsatta för temperatur, tryck och omvandling på samma sätt som de skandinaviska skiffertyperna. Skandinavisk skiffer är i tillägg kortrest och till stor del handarbetad – något som tillsammans ger den ett rekordlågt miljöavtryck.

Minera Skiffer har tre skifferbrott, ett i Sverige och två i Norge.  Skiffer från Offerdal i Jämtland är mörkgrå, skiffer från Oppdal är ljusgrått och skiffer från Otta är svart eller rostfärgad.

Ja, skiffer är 100%-igt naturmaterial. För flera hundra miljoner år sedan sjönk sediment av sand, lera och grus till havets botten. Här blev den sammanpressad i lager innan den under högt tryck blev till skiffersten. Vår skiffer är hämtad ur norska och svenska fjäll och förädlade av lokala stenhuggare alldeles vid foten av våra tre skifferbrott.

Ja, kortrest skiffer från Norden har ett extremt lågt klimatavtryck. Det är 100%-igt naturmaterial som bearbetas i hög grad för hand, kräver minimalt med underhåll, är evigt och kan återanvändas.

Offerdalsskiffer är en kvartsit av bergartstypen Fältspat Metasandsten. Ljus Oppdalsskiffer är en medelkornigt gneisglimmerskiffer av bergartstypen kvartsitskiffer. Ottaskiffer är en mörk skiffer av bergartstypen fyllittskiffer.

För att en skiffer ska få en rostfärg måst en skiffertyp, som kan utveckla en rustpatina, användas. I Skandinavien är det endast Ottaskiffer från Gudbrandsdalen i Norge som har en mineralsammansättning som ger denna egenskap. Rostfärgen utvecklar sig i naturlig takt med tid, väder och vind och blir ständigt vackrare med åren. Läs om Otta-skifferns utveckling av en vacker rostpatina här.

Nej, skiffer måste inte impregneras. För bruksområden kan det ändå vara att rekommendera, då det ger ett skydd mot fläckar och smuts samtidig som det underlättar renhållningen. T.ex. kan man med fördel impregnera bänkskivor som utsätts för fettfläckar och dylikt.

Ja, skiffer har mycket hög böjhållfasthet. För att köra personbil på skiffer i cementbruk eller på betongplatta bör hällarna ha en tjocklek på minst 2cm. Om skiffret läggs i grus bör underlaget vara stabilt, ordentligt packat och tjälfritt, och hällarna bör ha en tjocklek på minst 4 cm.

Nej. Våra tre skiffertyper i naturyta är 100% halksäkra (har högsta klassificering) och passar därför mycket bra utomhus på t.ex. terrasser, trappor och liknande. Vi levererar även skiffer med bearbetade ytor som också är halksäkra. Alla våra skifferytor är testade och halksäkerheten är dokumenterad med R-tal som är en standard för testning av halksäkerhet och som bl.a. används för keramiska hällar. Se våra produktdatablad för testresultat.

Ja. Vår skiffer från Oppdal, Otta och Offerdal är alla 100% frostsäkra och är därför mycket lämpliga i ett tufft nordiskt klimat. Porositeten i ett material beräknas genom att man mäter maximal mängd vatten som det drar till sig. Generellt är porösa material med hög vattenupptagning de svagaste och minst hållbara. Vår skiffer har en vattenupptagning som ligger långt under det som den europeiska standarden anger som gräns för frostsäkerhet (NS-EN 12326-1: vattenabsorbtion ≤ 0,6). Se alla testresultat i våra produktdatablad här.

Ja. Våra skiffertyper tål vatten och kan monteras i bassäng, fontäner och liknande. Med en väldigt låg vattenabsorbtion är den därför också 100% frostsäker.

Ja, Minera Skiffers tre skiffertyper tål salt. Stora mängder i fuktiga klimat kan dock över tid påverka minera-lerna och ge en färgförändring i ytskiktet – en patina. Detta har ingen inverkan på skiffrets tekniska kvalitet, dvs att funktion, hållbarhet och livslängd förblir opåverkad.

Ja. Vår skiffer är halksäker och tål fukt och klor från en pool eller bassäng. Offerdalsskiffer är särskilt lämplig (dokumenterat) och har, i stor utsträckning använts för detta ändamål i Europa i tiotals år. Våra tre skiffersorter kan alla tre användas både i själva poolen/bassängen och runt om. Ottaskiffer och Ljus Oppdalsskiffer bör undvikas i själva övergången mellan vatten och luft.

Ja. Man kan dra värmeslingor ute under skiffer som är limmat på betong eller lagt i grus. Då behövs isolering under värmeslingan. Det finns isoleringsmattor med förinstallerade värmeslingor,  speciellt framtagna för detta ändamål.

Nej. Skiffer med naturyta tål broddar. På golv där ytan antingen är borstad eller slipad vill vi dock avråda användning av broddar.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!