Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Integritetspolicy och cookies

Sekretesspolicyn beskriver hur Minera Skiffer AB samlar in och använder information om besökare på vår webbplats. Uttalandet innehåller information som du har rätt till när du samlar in information från vår webbplats och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Minera Skiffer, VD, ansvarar för bolagets behandling av personuppgifter. Det är frivilligt för dig som besöker webbplatsen att tillhandahålla personuppgifter i samband med tjänster som att ta emot skifferprover eller broschyrer. Grunden för behandlingen är individens samtycke, om inte annat anges.

Webbanalys och cookies:

Som en viktig del av arbetet med att skapa en lättanvänd webbplats tittar vi på användarmönstret för dem som besöker webbplatsen. För att analysera informationen använder vi analysverktyget Google Analytics och Hotjar.

Google Analytics och Hotjar använder cookies som registrerar användarnas IP-adresser och ger information om den enskilda användarens rörelser online. Exempel på vad statistiken ger oss svar på är; hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer från och vilka webbläsare som används.  Hotjar gör det möjligt för oss att bygga och underhålla vår tjänst med användarfeedback.

Inga cookies tillåter oss att länka information om din användning av webbplatsen till dig som individ. Data relaterade till cookies raderas automatiskt 14 månader efter registreringen. Du kan själv hantera användningen av cookies.

Informationen som samlas in av Google Analytics lagras på Googles servrar i USA. Mottagen information omfattas av Googles sekretesspolicy.

Hotjar lagrar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är avtalsenligt bunden av ett förbud mot att sälja någon av de uppgifter som samlas in för vår räkning.  För mer information, gå till ”om Hotjar” på Hotjars supportsida.  

En IP-adress definieras som personuppgifter eftersom den kan spåras tillbaka till en specifik hårdvara och därmed till en individ. Användarens IP-adress anonymiseras innan informationen lagras och behandlas av Google. Som ett resultat kan den anonymiserade IP-adressen inte användas för att identifiera den enskilda användaren.

Beställning av skifferprover:

Vi skickar endast skifferprover till användaren om denna begär det på webbplatsen. För att skicka proverna med posten samlar vi in ditt namn och adress. E-postadress kan användas för att ställa frågor om försändelsen eller svara på frågor från användaren. Adress och annan information lagras inte.

Beställning av broschyrer:

Vi skickar broschyrer och ”Skifferbok” endast om användaren begär det på webbplatsen. För att skicka en fysisk version med posten samlar vi in ditt namn och adress. Om en elektronisk version begärs används e-postadressen ordern kom från (eller en annan angiven e-postadress som definierats av användaren). Adress och annan information lagras inte.

Rättigheter:

Alla har rätt till grundläggande information om hur en verksamhet behandlar personuppgifter. Detta uttalande beskriver vilken information vi samlar in och hur den används. Om du är registrerad i något av Minera Skiffers system har du rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter. Du kan också begära rättelse eller radering av otillräcklig eller felaktig information. Din fordran kommer att behandlas senast inom 30 dagar. Alla förfrågningar om tillgång till personuppgifter kan riktas till info@mineraskifer.no

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!