Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Monteringsveiledning Liming av skifer

Monteringsveiledning liming av skifer

Monteringsveiledningen viser fremgangsmåte for riktig liming av skifer ute og inne på områder som gulv, trapper, terrasser og fasader.

Systemet sikrer rask installasjon og bruk, og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren.

Produktene som benyttes inneholder ikke organiske løsemidler, og er under påføring praktisk talt luktfrie.

Stikkord:

Installasjonsveiledning, installeringsinstruks, leggeanvisning, leggeinstruks, leggeveiledning, lime, montering, monteringsanvisning, monteringsinstruks, skiferflis, skiferliming, uteflis

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!