Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Limning av oregelbunden skiffer – så här gör du!

En pall fylt med bruddskifer i lys Oppdalskifer

Välj skiffersort och format på hällarna baserat på det estetiska uttryck du vill ha och sedan tjocklek i förhållande till den belastning som stenen ska utsättas för. Justera sedan den oregelbundna skiffern genom att skära/hugga kanter och hörn. OBS: Kasta inte spillet! Det fungerar bra som "dekorsten" - antingen i dina blomkrukor eller i större rabatter.

Här är allt du behöver veta för att lyckas, från de första förberedelserna till den färdig fogat och impregnering skiffern.

Val av format och tjocklek

Oregelbundna skifferhällar är av en oregelbunden form med naturlig ovanyta och kanter. De sorteras i olika storlekar, från små till extra stora, och i olika tjocklekar, från tunt som kan limmas på en vägg till tjockare som du kan ha på din uppfart och köra bil på.

För vertikala ytor, såsom täckning av skorsten eller vägg, kan skiffer användas ner till 5 mm tjocklek. För gångområden är det tillräcklig med tjocklek från 10 mm och uppåt. Om en bil ska köras på området bör de vara från 40 mm.

Använd tabellen som en guide:

Bra grundarbete

Underlaget det ska limmas på ska vara stabilt, justerat och ha god vidhäftningsförmåga.

Betong- och cementprodukter måste ha härdat färdigt (en tumregel är 1 vecka pr. cm betong, beroende på temperatur). Den färdiga skifferytan måste ha ett fall så att inga vattenansamlingar bildas.

Ett cementbaserat membran kommer att vara en försäkring både mot vattenläckor i den underliggande strukturen och mot salt- och kalkpåverkan. Det kommer att dämpa uppkomst av fukt från underlaget, vilket är en av de främsta orsakerna till kalkutfällning. Ett membran kommer också att vara flexibelt så att det hjälper till att jämna ut sättningar och temperaturrörelser mellan skiffer och underlag.

Följ tillverkarens instruktioner för membran, lim, fogmassa och impregnering.

Även om skiffern tekniskt sett är ett av de mest hållbara materialen som finns kommer den, som alla andra material, att påverkas av vatten. Vilket i sin tur drar med smuts från ytan såväl som underlaget.

Förberedelse

Töm pallen först och sprid hällarna i ett område så att du får en överblick.

Planera sedan så du kan dra nytta av tjockleken på hällarna i förhållande till fallet där de kommer att läggas: använd de tjockaste hällarna vid den lägsta punkten så att du inte behöver bygga upp mer än nödvändigt med lim/murbruk.

Hitta de skifferhällarna som bäst passar ihop innan du börjar din anpassning.

Anpassning

Metod 1 Kulhammare och mejsel/skifferkniv

1. Använd en krita och märk ut det som ska hamras bort. Se till att stenen ligger bra, till exempel på en sandhög.

Använd en kulhammare (om skiffer stenen är tjock använder du en större kulhammare).
2. Slå snett med kulhammarens kula mot stenkanten på stenens undersida. Slå inte av för mycket på en gång, utan arbeta dig gradvis in över stenen. Resultatet blir en något ojämn kant som lutar gradvis inåt.

3. Om du vill ha en jämnare kant, kan du enkelt justera kanten med baksidan på kulhammaren (slagytan). För att få till en ännu jämnare kant, används en skifferkniv/mejsel.

Metod 2 – Klipp med skiffersax

De flesta av våra återförsäljare har en Minera skiffersax för utlåning/uthyrning. Saxen går att montera isär och är lätt att ta med sig. Här kan du se en film och lära dig mer om hur du klipper skiffer med skiffersax.

  1. Lägg hällen som skall anpassas lite under grannhällen du redan lagt och markera med vit krita längs kanten.
  2. Klipp efter markeringen – använd saxens innersta klippyta
  3. När du är klar skjuter du hällen på plats.
En närbild av en Minera-skiffersax som skär en oregelbunden skiffer av Oppdalskiffer.

Metod 3 – rits/knäck (gäller endast Ljus Oppdalsskiffer)

Ljus Oppdalsskiffer är speciell på så vis att den kan ritsas och knäckas enligt samma princip som vid delning av glas, och då får den en rak kant (huggen) som är mer naturlig jämfört med en skuren kant.

1. Ritsa ett spår där stenen ska delas cirka 1-2 mm ner i ytan på den sida av stenen som ska vara vänd uppåt. Använd en ritsare eller dylikt.

Ritsningen bör placeras en bit in på stenen, motsvarande det dubbla av stenens tjocklek. Exempelvis: om stenen är 30 mm tjock, bör ritsningen placeras minst 60 mm in på stenen.
2. Överför ritsningen till undersidan av stenen. Det är viktigt att du är noggrann så att de två spåren hamnar precis ovanför varandra. På undersidan behöver du inte ritsa lika djupt – det räcker med en markering.
3. Vänd på stenen så att undersidan är vänd uppåt. Lägg den ena änden av stenen på en planka, så att ritsningen kommer upp från underlaget.

Använd en hammare och en stenmejsel och slå upprepade gånger (mjukt men bestämt) längs markeringen tills stenen knäcks.

Metod 4 – Vinkelslip

En vinkelslip med diamantblad är ett alternativ när du delar skiffern. Metoden orsakar buller, damm och ett stramare resultat. De två beskrivna metoderna ovan är inte svåra att behärska, vinkelslipen är lite svårare och ger ett annat uttryck.

Det är inte nödvändigt att skära igenom hela tjockleken på skiffern. Det räcker att göra ett snitt ungefär halvvägs genom hällen och sedan knäcka.

En terrass med bubbelpool och matbord och med ljus Oppdal trädgårdsskiffer på marken och för rabatter.
Den härliga uteplatsen som tillhör @jannevedvannet är limmad med oregelbunden ljus Oppdalsskiffer.

De oskrivna ”reglerna”…

Oregelbunden skiffer kan ge många olika uttryck baserat på den form som de är anpassas till, fogarna (både tjocklek och vad de är gjorda av och fyllda med), liksom själva läggningsmönstret.

Lyckligtvis har ingen ett facit här utan du väljer själv det uttryck som du tycker passar just dig! Därför väljer du helt om någon av dessa ”riktlinjer” är rätt för dig!

Inga “korsfogar” där fyra stenar möts och bildar et kryss.
Vinkeln på stenens hörn bör vara större än 45o.
Undvik infällning i nästa sten.
Undvik långa, smala stenar.
Inga genomgående fogar (en fog bör inte korsa fler än tre tvärfogar).
Varje platta bör ha minst 5 sidor. Varje sida bör vara minst 10 cm.

Anpassa efter din smak!

Börja lägga hällarna i ett hörn och arbeta dig utåt i ”påfågelmönster”.

Läggning

1. Förberedelser

Oregelbunden skiffer kan levereras med justerad, jämn tjocklek. Men om du använder olika tjocklekar, t.ex. 1-2 cm, är det viktigt att välja lim som är avsett för varierande tjocklek på limskiktet.

Det är också viktigt att du börjar med att limma de tjockaste hällarna först. Då har du störst chans att undvika för lite utrymme för lim under hällarna, vilket kan ske om du börjar med de tunnaste.

Limningen får inte påbörjas förrän underlaget har härdat ordentligt.

Se till att både underlaget och baksidan av skiffern är rengjorda och fria från damm för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning.

När man lägger större områden är det en bra idé att anpassa och limma i flera steg. Ett mindre område anpassas först, hällarna märks/numreras innan de avlägsnas, underlaget rengörs och hällarna limmas fast.

2. Limning

Börja lägga i ett hörn och flytta sedan ut i ett påfågelmönster från hörnet.

Limmet appliceras med en murbruksspade eller tandad spackelspade. En tandspackel rekommenderas vid limning utomhus. Vid limning av skifferhällar med varierande tjocklek är det bäst att använda en tandspackel med stora tänder.

Bre på lim både på baksidan av skiffern och på underlaget (dubbel limning) för att uppnå full täckning. 100% limtäckning under skifferhällen är viktigt, särskilt utomhus, annars kan vatten samlas i håligheterna vilket kan orsaka frostsprängning.

Den oregelbundna skiffern justeras så att de passar med de som redan har lagts. Om du limmar golv bör det också kontrolleras med rätskiva eller vattenpass så det färdiga golvet blir jämnt och korrekt i förhållande till eventuella fall.

3. Fogning

När hela ytan har lagts så fogas den med lämplig fogmassa – det vill säga en fogmassa speciellt för natursten.

För Oregelbunden ljus Oppdalsskiffer är det vanligast att använda en cementfärgad fogmassa. Om du vill markera själva mönstret kan du välja en mörkare fog. På samma sätt kan ljus eller mörk fogmassa användas på Ottaskiffer (som i sig är antingen koksgrå/svart eller gyllene). Fogningen kan utföras när limet är tillräckligt härdat, tidigast efter 24 timmar under normala temperaturförhållanden.

En cementbaserad fog kommer att fästa bättre mot en huggen kant än mot en sågad kant.

Fogningen utförs lättast med olika klassiska verktyg, allt från fogpistol  till spackelkit. Se till att fogarna är helt fyllda och torka efter fogningen, börja försiktigt så att fogarna inte blir nedtryckta.

Tvätta skiffern noggrant upprepade gånger efter fogningen. Byt vatten ofta. Tvättas inte skiffern ordentligt kommer inte fogen få ett snyggt resultat.

Man bör överväga om man ska behandla den nya skifferytan med en impregnering för att motverka fläckar från fett etc. Var noggrann när du väljer produkt. Fel produkt kan förstöra skifferns utseende. Med några korta och mycket enkla knep kommer skiffern att förbli lika fin i en livstid.

Normala byggnadstekniska krav för elastiska fogar, korrekt fall på ett badrumsgolv, membran i våtrum och liknande måste utföras.

Om komplikationer skulle uppstå eller i fall där felaktig montering utförts kan det få stora konsekvenser, då bör arbetet överlåtas till fackmän.

4. Rengöring efter fogning

Tvätt utförs med svamp och rent vatten. En hink med svamp fäst på ett skaft förenklar arbetet. Dra försiktigt svampen diagonalt över fogen. Tvätten upprepas tills skifferytan är ren och fri från cementhinnan.

Om du inte rengjort ytan väl direkt kan du tvätta med ett surt tvättmedel nästa dag. När tvättningen med syra-medel är klar måste du skölja noggrant med rent vatten för att neutralisera ytan. Våra återförsäljare har sådana tvättmedel i butiken.

5. Impregnering (eventuellt)

De flesta som lägger skiffer på golv innomhus väljer att tillämpa någon form av impregnering. Det finns i huvudsak tre olika principer för impregnering:

  • Natursåpa med ett stort fettinnehåll.
  • Akrylbaserat
  • Vattenbaserad eller lösningsmedelsbaserad

Innan impregnering utförs måste cementhinna, fläckar och smuts från byggnationen avlägsnas. Ytan måste vara ren och torr.

Eventuella värmeslingor bör inte slås på.

Natursåpa späds ordentligt med varmt vatten och appliceras på skiffern. För att uppnå en yta där smuts och fläckar inte fastnar kan det vara en fördel att polera ytan när den har blivit torr. Dagligt underhåll görs med samma såpa i en lägre koncentration. Produkten är miljövänlig. Golvet kan skuras med ett grovt rengöringsmedel om det behövs och därefter applicera natursåpa igen.

Akrylbaserad impregnering appliceras i två eller tre tunna lager. Om en jämnare och glansigare yta önskas kan ytterligare lager appliceras. Det kan vara en nackdel med akrylimpregneringen då den slits mycket där det är mycket gångtrafik. Akrylen kan då tas bort och proceduren göras om igen vid behov. Dagligt underhåll bör göras med såpa från samma tillverkare för att vara säker på att medlen passar ihop.

Vattenbaserad eller lösningsmedelsbaserad och silanhaltig impregnering ändrar inte skifferns utseende om man väljer ett osynligt porfyllmedel/impregnering. Medlet skyddar mycket bra från fläckar av fett. Den är livsmedelsgodkänd och kan även användas på köksbänkar med mycket bra resultat. Här finns ingen ångerfrist – när medlet tillämpas kan det inte tas bort! Var därför försiktig så att du inte väljer en typ av impregnering som innehåller en färgförstärkare som då kommer att förändra skifferns utseende.

Montering i murbruk

Montage i murbruk kan göras på ett komprimerat lager av grus, grovt gjuten betongplatta eller på en justerad betongplatta. Betongplattor måste vara helt härdade. Dubbla lager av plast läggs på betongplattor för att uppta rörelser. Stora områden måste delas upp med elastiska rörelsefogar. Normalt bör varje fält inte vara mer än 40 kvm. Det måste också säkerställas att däcket inte blir spänt mellan väggar, i hörn och vid pelare. Underarbetet måste vara väl dränerat.

Lägg ut murbruket i en tjocklek av 30–50 mm. Murbruket blandas till jordfuktig konsistens och komprimeras väl. Underlaget och undersidan av skiffern appliceras med ett lager av lim eller annat vidhäftningsmedel. Skiffern slås fast med en gummiklubba.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!