Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

EPD Lys Oppdalskifer

EPD miljøregnskap Lys Oppdalskifer
Miljødeklarasjonen oppsummerer miljøegenskapene til Lys Oppdalskifer på en objektiv, sammenlignbar og adderbar måte og er basert på internasjonale standarder (NS-EN 14025). Dokumentet gir et kortfattet livsløpsbasert regnskap for skiferen der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. Den omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp.

Minera Skifer var først i Norge med miljødeklarasjoner (EPD) for naturstein. Den imøtekommer krav til miljødokumentasjon fra private og offentlige innkjøpere.

Stikkord:

bærekraftsrapport, CO2-avtrykk, CO2-utslipp, klimaregnskap, LCA, miljøavtrykk, miljødeklarasjon, miljøegenskaper, miljøfotavtrykk, miljøregnskap

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!