Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Monteringsanvisningar Fasad Limmad Ventilerad

Monteringsanvisning Fasad Limmad ventilerad i skiffer
I vägledningen ingår skiffertyper och format, beräkning av mängder, vikt, struktur samt system för att limma skiffer ventilerad. Konceptskisser och tekniska ritningar stödjer den skriftliga vägledningen.

Stikkord:

fasadinfästning, fasadmontage, fasadskiffer, montering, Monteringsanvisning, skifferfasad

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!