Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Monteringsanvisningar Fasad Torrmur

Monteringsanvisning Fasad Torrmur i skiffer
I vägledningen ingår skiffertyper och -format, beräkning av mängder, vikt, struktur samt metoder för infästning av skiffermursten som torrmur / fasad av tegel. Tekniska ritningar stödjer den skriftliga vägledningen.

Stikkord:

fasadinfästning, fasadmontage, fasadskiffer, montering, Monteringsanvisning, murskiffer, skifferfasad, skiffermursten

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!