Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Monteringsanvisningar Fasad Vertikal

Monteringsanvisning Fasad Vertikal i skiffer
I vägledningen ingår skiffertyper och format, beräkning av mängder, vikt, struktur samt system för att fästa skiffer vertikalt med överlappning och skruvar. Konceptskisser och tekniska ritningar stödjer den skriftliga vägledningen.

Stikkord:

fasadinfästning, fasadmontage, fasadskiffer, montering, Monteringsanvisning, skifferfasad, skruvad fasad

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!