Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

EPD Ljus Oppdalsskiffer, tjocklekjusterad

EPD miljøregnskap Lys Oppdalskifer tykkelsesjustert
Miljödeklarationen sammanfattar Oppdalsskifferns miljöegenskaper på ett objektivt, jämförbart och tilläggbart sätt och bygger på internationella standarder (NS-EN 14025). Dokumentet ger en kortfattad livscykelbaserad redovisning av skiffern där resursåtgång och potentiell miljöpåverkan kartläggs. Den täcker vad som händer i själva företaget, med underleverantörer, under användningsfasen och i slutet av dess livscykel.

Minera Skiffer var först i Sverige och Norge med miljödeklarationer (EPD) för natursten. Den uppfyller krav på miljödokumentation från privata och offentliga beställare.

Stikkord:

CO2-avtryck, CO2-utsläpp, hållbarhetsredovisning, klimatredovisning, LCA, miljöavtryck, miljödeklaration, miljøegenskaper, miljöredovisning

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!