Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Hur kan vi veta vad som är det mest miljövänliga materialvalet?

En liten haus med fin sand som ligger på et bord for å illustrere opprinnelsen til skifer fra Minera Skifer

Det är inte lätt att orientera sig i djungeln av material som vi har tillgång till idag, och det finns många faktorer som spelar in. Dessutom kan något sägas vara miljövänligt i produktionen, men vad händer med miljöräkenskaperna om det måste transporteras över "halva världen"? Eller om hållbarheten är dålig och den behöver bytas ut om bara några år? Hur ska vi bedöma olika miljöfaktorer mot varandra? Och vad väger tyngst?

Text och foto: Marianne Vigtel Hølland, Slow Design Studio

En närbild av kanten på en ljus Oppdalskiffer där man ser skikten i skiffern.

Det kan inte förväntas att en vanlig konsument har kunskapen eller förmågan att väga dessa parametrar mot varandra. Vi kan inte alltid förlita oss på tillverkarnas information, tyvärr finns det mycket pengar i att ”miljöklassa”-produkter på sätt som är allt för lättvindiga.


Ett sätt att bli lite klokare är att titta på EPD-siffrorna

Epd står för ”Environment product declaration” och är ett antal deklarationer, definierade av International Organization for Standardization 14025.
Miljödeklarationen ges genom att kvantifiera miljöinformation genom avancerade formler som beräknar och viktar olika typer av utsläpp under produktens hela livscykel. På så sätt blir det möjligt att jämföra vissa ojämförliga produkter på parametrar som påverkan på ozonskiktet, bidrag till global uppvärmning, energiförbrukning, utsläpp av fossila bränslen etc.

EPD är således en objektiv standardisering av de allra viktigaste parametrarna för en produkts totala utsläpp under hela dess livscykel.

Närbild av ten mursten av Oppdalskiffer
Närbild av Offerdal skifferkross.
Närbild av en skiffermursten av Ottaskifer som är rostfärgad på ena sidan.

Miljödeklarationen delar upp livscykeln i fyra huvudfaser.

  1. Produktionsfasen (råvara, transport och tillverkning)
  2. Installationsfas (transport, konstruktion och installation)
  3. Applikationsfas (användning, underhåll, reparation, utbyte, renovering)
  4. Slutfas (demontering, transport, avfallshantering och slutbehandling).

Minera Skiffer var först i Sverige och Norge med sin EPD-deklaration på natursten och har mycket gynnsamma EPD-siffror mot andra jämförbara material.

Skifferplattor av skiffer från Oppdal, Otta och Offerdal staplade på varandra.
Närbild på kanten av skiffer, där du kan se lagren och särart.

1. Tillverkning

Skiffret skapas under flera hundra miljoner år. En process där sand, grus och lera utsättsför tryck och värme samt oändligt långsamt pressas ihop till fast sten. Skiffern produceras med andra ord redan av naturen och orsakar inga utsläpp.

Minera Skiffer bryter det försiktigt. Mycket av arbetet med att utvinna skiffer sker manuellt och med låg energianvändning.

Minera Skiffers produktionsanläggningar ligger nära brotten och det är främst transport från berget till produktionslokalerna, samt uppvärmning av produktionsanläggningen som kräver energi.

Produktionsanläggningen värms också upp av miljövänliga pellets (bioenergi), som en del av Minera Skiffers klimatsatsning.

2. Installation

Utsläppen i samband med installation av skiffer i olika byggnader kommer att bero på projektets övriga karaktär, men skiffern i sig kräver oftare manuellt arbete genom anpassningar och montering, snarare än utsläppsintensiv energi.
Jämfört med marmor, granit eller kalksten kan en skifferfasad byggas tunnare. Det ger både en minskad mängd sten och transport, samt enklare montering på byggnaden.

Dessutom står transporterna för den största andelen utsläpp i skifferprodukters miljöräkenskaper. Ju närmare du bryter materialet, desto lägre är utsläppssiffrorna. Att använda skiffer från Asien ger därför en betydande inverkan på klimatförändringarna. Slutsats: att välja lokalproducerad skandinavisk skiffer framför utländsk skiffer eller sten kommer att vara ett mycket bra miljöval.

3. Användning

Skiffer är starkt, och tål det mesta. När den har installerats kräver den inte underhåll eller behandling som ger utsläpp av något slag. Utan underhåll uthärdar den frysande vinternätter, varma sommardagar, dagligt slitage och användning för att överleva, generation efter generation. Den utvecklar patina och blir bara vackrare med tiden.

4. Slutligen

Skiffer är bestående och oändlig. Det kan också tyckas omöjligt att tröttna på dess uttryck, men om det ändå finns ett behov av att byta ut skiffern kan det plockas ner och återanvändas, om och om igen. Återigen, det är bara transporterna som potentiellt ger upphov till utsläpp.


Allt har fortfarande ett slut, om än oändligt långt fram. Om miljontals eller miljarder år kan skiffern ha återgått till sin ursprungliga form. Helt utan att bidra till skadliga utsläpp.


Sand, grus och lera, inget mer. En del av naturen, en del av den oändliga cykeln.

Här kan du ladda ner vår EPD för Oppdalsskiffer och EPD för Offerdalsskiffer.

En bänkskiva i ljus skiffer från Oppdal med en liten sandhög sett uppifrån.
Närbild av mursten i Ottaskifer som har en brun och gyllene patina.
Detaljer av kanten av en mörkgrå skiffer.

Källor:

EPD Norge och Minera Skifer
Oddbjørn Dahlstrøm Andvik, Energi- och miljörådgivare på Asplan Viak

En bänkskiva i ljus skiffer från Oppdal med en liten sandhög sett uppifrån.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!