Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Dokumenterat klimatvänlig med EPD – vad betyder det?

Tre skifermurstein av lys Oppdal, Otta og Offerdal ligger oppå hverandre med en hvit fjær på toppen.

Vad har god mat och hållbara material gemensamt? Det är bättre för klimatet om du väljer det som är kortrest, naturligt och lite bearbetat.

När vi ska njuta av en finare måltid är det viktigt för många av oss att veta råvarornas ursprung, och att vi kan lita på att det är rena och lokala produkter. Och precis som när du oroas över om maten är hälsosam och naturlig, bör du också ställa dig frågan om materialen i din stuga, hus eller trädgård är:


• Ett naturmaterial?
• Är den kortrest?
• Är det hållbart över tid?
• Kan det återvinnas eller återanvändas?

Ett kök med en ljusgrå skifferplatta som används som mortel för klockan och vitlök.

Leta efter produkter med godkänd miljödeklaration

Dessa frågor är en bra början. Men att få bra svar kan vara både svårt och förvirrande. Trenden är att marknadsföra sina produkter som hållbara – även om det inte dokumenterats av en professionell neutral part.

Ett bra tips är därför att leta efter produkter med godkänd miljödeklaration som kan visa hur mycket belastning produktionen, behandlingen och användningen av produkten har på naturen och miljön.

Miljöproduktdeklarationen (EPD) är en internationellt erkänd, neutral miljödeklaration som dokumenterar och kvantifierar CO2-fotavtrycket under produktens hela livscykel från produktion till likvidation. Detta gör att du kan jämföra olika produkter och material med fakta – och kunna välja en produkt som har mindre belastning på naturen än en annan.

Med EPD kan vi dokumenterat visa vad vi har vetat hela tiden. Nämligen att den äkta skandinaviska skiffern från Oppdal och Offerdal har mycket gynnsamma miljösiffror under hela livscykeln.

Allt inom en internationell standard som tydligt visar att vår skiffer får mycket bra poäng jämfört med andra produkter och material.

Och därmed gör det det lättare för dig att göra bra, gröna val.

Så för att svara på dina frågor:

• Är det ett naturmaterial?

Ja.

Äkta skandinavisk skiffer produceras uteslutande av naturen under flera hundra miljoner år.

Mycket av bearbetningen av den färdiga produkten sker också för hand, vilket tillsammans innebär att resursanvändningen är mycket låg jämfört med fabriksproducerade material.

En naturbild av ett vattenfall och å på Pillarguritoppen i Otta.
En väg som svänger ner från skifferbrottet på ett Sæterfjellet i Oppdal. Berget är täckt av snö.

Är den kortrest?

Ja.

Vi utvinner, bearbetar och transporterar skiffer uteslutande från Oppdal i Norge och Offerdal i Sverige.

På så sätt undviker vi långa transporter som utsätter naturen för stora koldioxidutsläpp.

Är det hållbart över tid?

Ja.

Äkta skandinavisk skiffer kräver minimalt underhåll och är nästan evig.

Det innebär att det med tiden inte kommer att finnas något behov av frekventa förbättringar eller ersättningar – vilket kan vara mycket resurskrävande och miljömässigt ohållbart.

En gammal bondgård med ett gammalt skiffertak av Ottaskifer. Skiffertaket är rostfärgat och av trasig skiffer.
En mursten av skiffer som ligger ovanpå en stubbe som ett dekorativt föremål.

• Kan den återvinnas eller återanvändas?

Ja.

Äkta skiffer är absolut inte något du behöver underhålla i större utsträckning. Men om du fortfarande vill ha en förändring kan den ofta återanvändas – upp till flera gånger.

Skiffer kan formas, flyttas eller säljas till nya ägare. Det är du som bestämmer!

Kontakta oss om du har några frågor relaterade till skiffer och EPD:s miljödeklaration. Vi hjälper dig gärna att göra bra, gröna val.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!