Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

FDU Oregelbunden skiffertak

FDU oregelbunden skiffertak
FDU står för Förvaltning, Drift och Underhåll och är i praktiken skifferns "instruktionsbok eller bruksanvisning". Dokumentet visar bland annat hur produkten/ytan ska rengöras och underhållas.

Stikkord:

bruksanvisning, FDU-dokumentation, Rengöring, renhold, takskiffer

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!