Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Dokumenterad klimatvänlig med EPD

Med EPD kan vi dokumentera det vi har vetat hela tiden: nämligen att skandinavisk skiffer från Oppdal och Offerdal har mycket gynnsamma miljösiffror under hela sin livscykel. Allt inom en internationell standard som tydligt visar att vår skiffer ger mycket goda resultat jämfört med andra produkter och material.

Stikkord:

Broschyr, CO2-avtryck, CO2-utsläpp, hållbarhetsredovisning, katalog, klimatredovisning, LCA, miljöavtryck, miljödeklaration, miljøegenskaper, miljöredovisning

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!