Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Hällar i skiffer förenar tradition, konst och hållbarhet

Trovet i Trondheim med fliser av skifer på bakken. Olav Trygvasson er i midten av bildet.

När Torget i Trondheim, Norge, totalrenoverades sommaren 2020 blev nästan 12 000 kvadratmeter av stadens finaste utomhusareal klätt i skiffer. Det fanns flera skäl till det. Förutom estetiska krav och ett lågt miljöavtryck bör det nya stadsgolvet klara det stora "metallkulestestet"!

Torget i Trondheim med skifferflis ute på marken. Olav Trygvasson är i mitten av bilden.

Om du hade sett världen genom Olav Tryggvasons ögon hade du tillbringat dag och natt med att titta ner på en av de mest genomtänkta ytorna i Trondheim. Det var ingen tvekan om att det nya Torget i Trondheim skulle bestå av skiffer.

– Både arkitekterna och Trondheims kommun ville absolut att materialet för det ”nya” Torget skulle vara av skiffer. Och vi insåg så småningom att det passade alla parter, säger Lisbeth Alnæs.

Hon är forskningschef på Sintef som bistod kommunen i samband med projektet.

Olika sten för olika användningsområden

Torget kommer att utsättas för en hel del påfrestningar och behövde därför ett stendäck och ett underlag som tål belastningen. Och det var där Alnæs och Sintef kom in.

– Vi hjälpte till med valet av den mest optimala materialanvändningen. De olika delarna av Torget har olika funktioner och användningsområden, vilket gjorde det möjligt för flera lösningar för hur ett naturstensdäck på Torget skulle byggas.

Torget i Trondheim med utomhusflis av Offerdalskiffer på marken. Vår Fru kyrka ses i bakgrunden.

I synnerhet den så kallade ”mittytan”, som omger statyn av Olav Trygvasson, måste ha en hållbar yta anpassad till både belastnings- och markförhållanden. Där hålls ofta konserter och stora folkmassor samlas. Områdena i utkanten av Torget, som skulle användas för gångtrafik och caféområden, behövde inte vara lika robusta.

– En av våra viktigaste uppgifter var att hjälpa projektet att göra bra val av material och struktur som varken är över- eller underdimensionerade, förklarar Alnæs.

Till stöd för professionell rådgivning satte Sintef upp ett testfält på Nyhavna i Trondheim. För att se till att underlaget klarade belastningen hittade Alnæs och Sintef en stor metallkula.

– Vi gjorde lite av ett roligt stunt där vi släppte kulan i marken från olika höjder. Sedan fick vi bekräftelse på att underlaget skulle tåla olyckor som exempel när man vi riggar scener och läktare. Det nya torget skulle vara ett aktivt stadsrum, så det var viktigt att det faktiskt kunde användas, förklarar hon.

En hög kran med en man på toppen som ska släppa en järnkula på Offerdalsskiffer för att testa dess styrka.
En metallkula tappas på skifferplattorna från olika höjder.
En dam lyfter upp en järnkula som bitit loss från hög höjd ner på skifferflis från Offerdal för att testa dess styrka.
Skiffret klarade SINTEF:s metallkultest – en av flera metoder för att testa skifferns hållfasthet.

Förutom att stenen och underlaget måste tåla de påfrestningar den utsattes för, var det också viktigt att det var en säker yta.

– Skiffer är en halkfri och jämn yta, vilket naturligtvis också ingick i bedömningen. Både kommunen och arkitekterna var tydliga med att Torget skulle bli en trygg och tillgänglig plats för alla.

Tekniska specifikationer och testresultat: Produktdatablad Offerdalsskiffer, Produktdatablad Oppdalsskiffer.

Traditionellt material

Att stenen skulle klara de planerade påfrestningarna var förstås viktigt, men det var också stenens kulturhistoriska värde. Skiffer är ett nordiskt inhemskt material med rika traditioner både i Norge och i Trøndelag.

Totalt lades nästan 12 000 kvadratmeter skiffer på Torget. Ungefär hälften av stenen kom från Alta, resten från Oppdal och Offerdal i Jämtland. De olika skiffertyperna bildar ett mönster inspirerat av Trønder mönstertradition och gamla Trønderfält, som är särskilt väl sedda från luften.

– Att Torget skulle täckas av skiffer var en stark önskan, både från arkitekterna och kommunen. Materialet hjälpte till att berätta en historia om vad Trøndelag är och har varit, samtidigt som det uppfyller alla krav på ett underlag i ett modernt stadsrum, avslutar Alnæs.

Nya Torget, ritat av Agraff Arkitektur, belönades med Landskapsarkitekturpriset efter invigningen 2020.

Med krav på kvalitet i form av robusta och hållbara material som tål tiden valdes olika skiffertyper i olika färgspektrum för att pryda torget. Skiffern skulle läggas i ett mönster designat av konstnären Edit Lundebrekke – inspirerat av selburosa och trønderfältet. Genom att blanda Offerdalsskiffer och Oppdalsskiffer framträder mönstret tydligt och hjälper till att lyfta fram torgets storhet.
Portrett Lisbeth Alnæs Forskningsleder SINTEF

– Att Torget skulle täckas av skiffer var en stark önskan, både från arkitekterna och kommunen. Materialet hjälpte till att berätta en historia om vad Trøndelag är och har varit, samtidigt som det uppfyller alla krav på ett underlag i ett modernt stadsrum.

Lisbeth Alnæs, Forskningsledare SINTEF

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!