Prosjektreferanser

Fakta:

  • Byggherre: Ørland kommune og Ørland Kysthotell
  • Arkitekt: PKA arkitekter
  • Hovedentreprenør: Stjern Entreprenør AS

Ørland kultursenter

Ørland kultursenter omfatter storsal, kino, bibliotek, kulturskole og leiligheter, samt utvidelse av eksisterende Ørland Kysthotell.

Kultursenterets storsal er kledd med Ottaskifer, noe som gir anlegget en særpreget karakter. I tillegg til å fremheve bygget i det flate landskapet, gir den også en sterk materialitet til den innvendige glassgata.

Tre standardbredder i fallende lengder med bruddkant har gitt en vegg som samtidig er stram og leken, og gir assosiasjoner til bølgene på havet utenfor. Samtidig utnytter skiferen det særegne, stadig skiftende lyset på Ørlandet, ved at den forandrer farge og karakter med skiftende vær- og lysforhold.