Prosjektreferanser

Fakta:

  • Byggherre: GB4 Aps
  • Arkitekt: Henning Larsen Architects
  • Steinleverandør: StoneCon

Scandinavian Golf Club

Scandinavian Golf Club utenfor København er kåret til en av verdens 100 beste golfbaner. Klubbhuset består av et stort sikksakkformet tak av tømmer svevende over en sokkel av naturstein.

Materialvalget domineres av Ottaskifer i kontrasterende kombinasjon med Douglasgran og Origon Pine. Sokkelens horisontale flater er kledd i naturplan eksteriørt og børstet overflate interiørt. Vertikale flater i fasade, søyler og skorsteiner er kledd med klipte bruddkanter som synlig flate. Takene er belagt med klipt firkantstein med naturplan.

Skifer og gran er materialer med lang historie i skandinavisk byggetradisjon. Slik har bygget historiske referanser, samtidig som det med sin uttrykksfulle ekspressive takkonstruksjon, håndverksmessige presisjon, og rustikke materialer representerer moderne samtid.