Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Monteringsanvisningar Fasad Horisontell

Monteringsanvisning Fasad Horisontell i skiffer
I vägledningen ingår skiffertyper och format, beräkning av mängder, vikt, struktur samt två olika system för att fästa skiffer horisontellt med överlappning; med krokar eller skruvar. Konceptskisser och tekniska ritningar stödjer den skriftliga vägledningen.

Stikkord:

fasad på krokar, fasadinfästning, fasadmontage, fasadskiffer, montering, Monteringsanvisning, skifferfasad, skruvad fasad

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!