SE FILMEN «En skifers reise»

Bli med på skiferens reise fra ferdig produkt og tilbake til opprinnelsen.