Skiferens historie

Minera Skifer er forankret i en flere hundre år gammel historie. Kommersiell skiferproduksjon i Norge startet på midten av 1800-tallet, mens det vi kan kalle industriell produksjon startet på 1920-tallet. Bruk av skifer som bygningsstein begynte imidlertid allerede på 1400-tallet. Steinen var solid, motstandsdyktig mot vær og vind og derfor godt egnet til vårt barske klima. Steinen ble benyttet som bygningsstein til tak og murer, eller som heller til blant annet trapper, gulv, belegning og båsskiller i fjøs.

Bruken av skifer var stort sett begrenset til lokale behov, med hest som eneste transportmiddel var det begrenset hvor langt tunge skifermaterialer kunne transporteres. Etter hvert gjorde sjøtransport bruddene nær sjøen til industrielle virksomheter, og skiferen ble mer utbredt i kystområdene. Utbyggingen av jernbanen åpnet for nye og store markeder, og la grunnlaget for dagens utbredelse.

Minera Skifer er i dag landets ledende produsent av skifer. Selskapet er etablert ved de største skiferforekomstene og eksporterer skiferprodukter til hele verden. Selv om produksjonen drives med moderne teknikker og utstyr er virksomheten en direkte forlengelse av et håndverk og en tradisjon med dype røtter i norske byggetradisjoner.