Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Har du tenkt til å legge bruddskifer i hagen og lurer på hva du skal gjøre med fugene? Bruddskifer lagt i løsmasser kan ha fuger bestående av vidt forskjellige ting. Mange ønsker at vekster vokser i fugene mens andre ønsker det helt motsatte – et rent uttrykk med ingen vekst. Her viser vi 5 ulike fuger som hver enkelt gir veldig forskjellige sluttresultat.

Gressfuger er veldig dekorativt – den grønne fargen gir en flott kontrast til skiferen. Selve dekket blir veldig stabilt fordi skiferen «gror» fast mellom fugene.

Vi anbefaler at du sår gress istedenfor at du venter på at det skal bli av seg selv fordi du i så fall sannsynligvis vil få en god del ugress med på kjøpet.

 1. Bruk frø til lavtvoksende plen og bland det i ei bøtte med jord.
 2. Komprimer jordmassen godt ned i fugene med fingrene.
 3. Ikke fyll på mer enn at det gjenstår en min. 5mm kant for å unngå at jord og frø vaskes ut.

Det vil ta litt tid før spiring og at det gror til, og i den perioden så kan det bli litt sølete, spesielt dersom det er mye nedbør. I fortsettelsen må gresset klippes, ellers er det lett at gresset gror inn på hellene.

Sedum er planter fra bergknapp-familien. Dette er en grønn løsning som stadig blir mer benyttet. Disse plantene trives i næringsfattig, tørr jord og de egner seg dermed godt på plasser hvor det vanligvis kan være vanskelig å få planter til å gro.

Fordelen er at det er veldig dekorativt og lettstelt. Sedum trives ekstremt godt sammen med skifer bl.a fordi skifer magasinerer varme gir dermed topp vekstvilkår. Den vokser tett og ugress fortrenges. Sedum har flotte farger som endrer seg med årstidene.

Løsningen er veldig fint å bruke som avslutning på en bruddhelleplatting mot en plen eller mot fjell. Men du kan også bruke det i selve fugene dersom du har god nok fugeavstand, dvs minimum 3 cm.

Sedum kjøpes i ferdige matter med en variasjon av ulike arter som blomstrer på ulike tidspunkt.

 1. Legg gjerne ned en stripe fiberduk i fugen.
 2. Fyll på litt jord
 3. Riv av et passende stykke av sedummatten og plant de ned i fugen. Press godt ned og fyll evt på med mer jord om nødvendig.
 4. Vann etter planting slik at røttene får etablert seg.

Subbus gir et veldig rent uttrykk og er lett å vedlikeholde.

Bruker du subbus, som er en masse med mye nullstoff, vil den sette seg godt fast i fugen og bli tilnærmet tett. Fordelen er at du kan fylle fugen tilnærmet helt opp. Ulempen er at det lett blir litt søl ved regn – nullstoffet i subbusen kan flyte litt utover skiferhella.

 1. Strø på subbus, kost det ned i fugene.
 2. Gå over til fugene virker mettet, fyll helt opp til topps
 3. Dusj over med litt vann og la det synke ned i et par dager.
 4. Gå over og fyller etter om behov helt til massen har satt seg.

Å bruke grus i fugene gir et veldig rent uttrykk og er lett å vedlikeholde.

Bruker du grus, feks en fraksjon på 2 – 8 mm, så vil fugen være drenerende. Fordelen er at vannet vil renne gjennom fugen. Dette blir derfor et veldig rent dekke, så sant du ikke fyller fugene for høyt. Gjør du det vil du lett kunne dra med deg grus utover. Bruk av grus krever også forholdsvis smale fuger, opp til max 2 cm, av samme årsak.

 1. Strø på grus, kost det ned i fugene.
 2. Gå over til fugene virker mettet, men ikke fyll høyere enn at skiferfugen ligger ca 5 mm under skiferoverflaten
 3. Dusj over med litt vann og la det synke ned i et par dager.
 4. I fortsettelsen går du over og fyller etter og gjentar med litt vanning etter behov.

Det finnes fugemasse som herder og som likevel kan brukes på skifer lagt på bakken, altså i løse masser, fordi den tåler bevegelse, den er altså fleksibel.

Denne gir et svært rent uttrykk. Her får du en tett og fast fuge ala en sementfuge så for å bruke denne metoden er du avhengig av at godt fall på hele overflaten er veldig godt ivaretatt.

 1. Fordel fugemassen og fei den utover i skiferen i begge retninger til fugen er fylt opp
 2. La det gjenstå litt overskudd på overflata
 3. Komprimer massen med en fugeskje
 4. Etterfyll fugen nøye og rengjør overflata grundig
 5. Dusj forsiktig over med vannslange eller dusjflaske til massen er gjennomfuktet uten at sanden flyter utover.
 6. Ved tilgrising av våt masse kan det fjernes med en myk kost eller lett spyling
 7. Herdetid er 1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet.Følg produsentens anvisning.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!