Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Denne metoden for tilpasning gir en formet skifer med en røff kant og er særlig egnet til grovtilpasning av bruddskifer som skal legges i sand/grus.

Dette trenger du:

  • Kritt
  • Kulehammer

Merk med kritt ønsket fasong – gjerne så nærme kanten som mulig slik at du utnytter skiferhellen best mulig og begrenser avkappet.

Sørg for at hellen ligger godt og stødig.

Bruk en kulehammer og slå skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Skiferen vil tåle tøffere behandling dess tykkere den er.

Ikke ta for mye i gangen, men beveg deg gradvis innover på hella til du nærmer deg krittstreken.

Du har nå en noe røff kant som skrår gradvis innover.

Til slutt fin-friserer du med hammerens butte ende helt inntil krittstreken.

 

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!