Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Bruddskifer kommer i utallige størrelser og tykkelser. Synes du det er vanskelig å velge? Slik går du frem:

Se utvalget vårt av bruddskifer:

Bruddheller kommer i ulike størrelsessorteringer: Små, mellomstore, store og ekstra store.

Vær oppmerksom på at ulike leverandører har ulike kriterier for hva de legger i disse størrelsesbegrepene. For en leverandør kan størrelsen «små» tilsvare «mellomstor» hos en annen. Pass derfor på at du heller kontrollerer hvor mange heller som trengs for å dekke 1 kvm flate for den oppgitte størrelsen.

Hos Minera tilsvarer f.eks mellomstore bruddheller i Lys Oppdalskifer 2 – 5 heller pr kvm.

Smak og behag (ønsket estetisk uttrykk):

Små bruddheller gir et mer levende uttrykk med flere fuger mens store bruddheller gir et mer rolig og massivt uttrykk – en følelse av å gå på det norske grunnfjellet

Stabilitetskrav til ferdig dekke:

Dette er kun aktuelt når skiferhellene legges i løse masser – ved liming på støpt dekke er stabiliteten den samme for alle størrelser:

Større heller er tyngre og dermed mer stabil. Små lagt i løsmasse feks blir noe mindre stødig.

Pris:

Små bruddskifer har lavest innkjøpspris pr kvm og prisen er økende med økende hellestørrelser.

Hånterbarhet ved montering:

Små heller er enklere å håndtere manuelt enn større.

Bruddskifer kan du få kjøpt enten i definerte tykkelsesintervall som skiferhellene er sortert etter (feks at de alle ligger mellom 2 – 4 cm tykkelse). eller i en fast tykkelse (alle skiferhellene er frest ned til samme tykkelse på feks 12 mm) eller

Tykkelsesintervall:

Skiferhellene er rimeligere i innkjøp, men mer tidkrevende å legge da du må bruke underlaget (enten limet eller sand/grus) for å justere for ulik høyde på hellene.

Fast tykkelse:

Disse skiferhellene er raskere å legge, men er noe dyrere i innkjøp. En stor fordel er at du slipper å justere med lim/løse masser.

Du må hensynta den belastningen du ønsker at dekket skal tåle samt installeringsmetode. Alle anbefalinger fordrer at skiferen installeres forskriftsmessig

Installeringsmetode

Limt skifer på betongplate kan generelt sett være langt tynnere enn skifer lagt i jord/grus:

Limt på betong: Fra 10 mm og opp til 30 mm
Skifer lagt i jord/grus: Fra 20 mm og opp til 80 mm

Belastning

Kun gangtrafikk: 20 – 30 mm
Lette kjøretøy (feks personbil i en innkjørsel): minimum 40 – 60 mm
Tyngre kjøretøy som traktor/lastebil: 60 – 80 mm

 

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!