Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Denne metoden kan benyttes på skiferplater med tykkelse opp til 5 cm og er fin dersom du ønsker en jevn og vinkelrett kant – og spesielt om kanten skal være synlig. Lys Oppdalskifer deler du enkelt ved å følge samme prinsipp for hvordan du deler en glassplate (riss og knekk).

Dette trenger du:

  • Brytesett
  • Brekkjern

Riss et 1 -2 mm dypt spor med en riper eller lignende.

Sette en brytekrok vinkelrett under rissesporet og deretter en stålskinne under kroken.

Bruk et brekkjern e.l  til å knekke skiferen ved hjelp av spenningen som oppstår.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!