Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Hantverket

En steinhogger som holder en hammer i hånden

Till skillnad från de flesta andra material för bygg och interiör är det fortfarande omöjligt att ersätta människan i tillverkningen av skiffer. Som tur är.

Det är svårt att säga hur länge sedan stenhuggning blev ett yrke. Norges äldsta skiffergolv ligger på Munkholmen utanför Trondheim. Den har funnits där sedan 1000-talet. Men stenhuggaryrket är äldre än så. Mycket äldre.

Idag är stenhuggning ett hantverk som stadigt minskar i omfattning, men som rikt representerar lokal tradition och kultur. Så viktigt anses yrket vara att det införlivas som en del av världsarvet som Unesco har beslutat att skydda.

Processen att dela och forma skiffer är så detaljerad och känslig att det fortfarande är omöjligt att helt ersätta med robotar och teknik. Och det är i stort sett samma verktyg och tekniker som används idag som för hundratals år sedan.

En stenhuggare mäter och repar i en skifferplatta i Oppdalskifer.
Skifferverktyg som kilar, mejslar och hammare finns på ett stort skifferblock från Oppdal

Ur naturens sida skapades skiffern genom att sediment av sand, lera och grus sjönk mot havsbotten för flera hundra miljoner år sedan – och klämdes ihop i lager – innan den under högt tryck under miljontals år förvandlades till skiffersten i berg och fjäll.

När skiffern idag bryts från våra skifferbrott i Oppdal och Offerdal levereras den som råvara för bearbetning i form av stora stenblock på flera ton. Dessa block har sprängts ut ur skifferberget med gammalt, hederligt svartpulver. Skiffer är en känslig sten och det krävs lång expertis från sprängbasen att spränga ”precis rätt” och kraftfullt nog för att blocken ska lossna från berget, men försiktig nog så att de inte förstörs.

En eldningsbas i skifferbrottet i Oppdal lägger ner säkring i borrade hål i berget.
En eldningsbas i skifferbrottet i Oppdal styr borriggen med en fjärrkontroll.

I klyvhallen precis intill skifferbrottet står skickliga stenhuggare redo att studera och läsa stenen noggrant – innan de knackar och lyssnar på skifferblocket. Skifferns sång och ljud är ett av stenhuggarnas viktigaste hjälpmedel för att utnyttja naturresursen på allra bästa sätt. Det blir nästan ett slags samtal mellan stenhuggare och stenen, för att ta reda på hur skifferblocket bäst kan delas och nyttjas.

Sedan förvandlas ett enormt stenblock till vackra skifferhällar uppdelade i de tjocklekar som moder jord har bestämt. Det är nämligen bara i stenens naturliga glimmerskikt som det är delbart. Hugg för hugg med kilar, hammare och mejsel, förvandlas blocket till skifferprodukter av olika former och storlekar. Allt med hjälp av människohänder och enkla verktyg. En imponerande process som förbluffar och ger slutprodukten ett mervärde i form av en dos hantverkstradition, historia och ett lågt miljöavtryck.

Vi beklagar, men du använder en version av Internet Explorer som inte stöds på den här webbplatsen. Webbläsaren uppdateras inte längre av Microsoft och kan därför utgöra en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. Välkommen tillbaka!