Prosjektreferanser

Fakta:

  • Sted: Tromsø, Norge
  • År: 2014-2016
  • Byggherre: Universitetet i Tromsø
  • Landskapsarkitekt: Polarlandskap
  • Entreprenør: A. Markussen
  • Foto: Polarlandskap

UiT Norges arktiske universitet

Den gamle husmorskolen på Breivang i Tromsø ble totalrenovert og ombygd til ny handelshøgskole tilknyttet Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Anlegget stod ferdig i 2016 og består av store grøntarealer, gangveier, trapper, ramper og flere mur-konstruksjoner.

Det er benyttet materialer av svært god kvalitet i hele anlegget, og mesteparten av belegg og konstruksjoner er utført med natursteinsmateriale, først og fremst lys Oppdalskifer.

Skiferleveranse:

500 m² lys Oppdal belegning 30 cm x fl, t: 30-40 mm og 40 cm x fl, t: 40-60 mm
70 m² lys Oppdal mustein råkopp 10-20 cm.
35 m² lys Oppdal maskinstein 40-70 cm
Lys Oppdal terrengtrinn spesialmål, t: 35-50 mm