Prosjektreferanser

Fakta:

  • Sted: Oslo, Norge
  • År: 2013 - 2015
  • Byggherre: Oslo kommune
  • Arkitekt: Gustav Vigeland
  • Foto: Ketil Jacobsen, Margrethe Geelmuyden

Frognerparken

Frognerparken er, med sine 467 mål, den største parken i Oslo. Parken inneholder skulpturanlegget Vigelandsparken av Gustav Vigeland. Hagen prydes av 14.000 roser og hellegangene omkring skulpturanlegget og rundt de store rosebedene er belagt med bruddheller av lys Oppdalsskifer.

Vigelandsparken er verdens største skulpturpark utført av en enkelt kunstner. Den unike skulpturparken er Gustav Vigelands livsverk, med mer enn 200 skulpturer i bronse, granitt og smijern. Vigeland har også stått for design og arkitektonisk utforming av parken. Vigelands-anlegget ble i hovedsak ferdigstilt mellom 1939 og 1949. Vigelandsanlegget ble, som en del av Frognerparken, vedtatt fredet av Riksanti-
kvaren etter kulturminneloven i 2009, som første parkanlegg i Norge.

Skiferleveranse:

500 m² lys Oppdal bruddheller store, t: 40-60 mm.