Prosjektreferanser

Fakta:

  • Totalrådgiver og arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
  • Landskabsarkitekt: SLA Landskabsarkitekter
  • Byggherre: Nykredit

Krystallen

Danske Nykredits nye signalbygg i København er et gjennomført miljøbevisst og fremtidsrettet bygg med et ansvarlig forhold til materialer og ressurser.

Byggets skjeve former skaper en forbindelse mellom de lavere historiske bygningene i Glypotekkvarteret og nabobygget Glasskuben. Plasseringen mellom byen og havnen har også gitt inspirasjon til bygningens svevende form.

Den skiferbelagte plassen utenfor bygget er innrettet med et stort springvann og 2000 datastyrte vanndyser som sender vannstråler i et kontinuerlig skiftende mønster. Plassens skiferbelegning fortsetter inn i byggets inngangsparti, og skaper slik en forbindelse mellom ute og inne som understreker at bygget og plassen er tenkt som en helhet.